Godsvrucht

1 Timotheus 4

8 Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. 9 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. (1 Timotheus 4:8-9)

In onze cultuur hebben we allerlei activiteiten die schijnen te helpen om ons leven beter te maken. Daarbij kun je denken aan yoga of andere meditatie oefeningen, maar ook een cursus beeldhouwen of koekjes bakken zijn bedoeld om ons te helpen meer te genieten van het leven.

Nu is het bijvoorbeeld bij yoga duidelijk dat het niet strookt met het christelijk geloof. We zijn dan bezig met een zelfverheerlijking van ons geestelijke ik. We proberen het antwoord in ons eigen kunnen te vinden. Maar wat is er dan verkeerd met al die andere hobby’s waarmee we ons leven vullen? Op zich natuurlijk niets, maar de vraag is of het nuttig is? Waar besteden wij meer aandacht aan?

Paulus heeft het hier over godsvrucht, kort gezegd is dat de vrucht die God in ons leven heeft. Want als God aan het werk mag gaan in ons leven heeft dat effect op wat wij doen. Uit de vruchten van ons leven wordt dan duidelijk dat God aan het werk is, mensen zien een heilige hand aan het werk. En deze vruchten zijn de beloften voor het huidige leven en het eeuwige leven. Op het moment dat dit werkelijkheid wordt in ons leven dan is onze aandacht gericht op dat wat van God komt.

Dit is het koninkrijk van God waar Jezus het over had, het koninkrijk waar wij nu al mogen binnen gaan. En daarom schrijft Paulus hier dat het zoveel beter is om met de godsvrucht bezig te zijn, we zijn dan bezig om God aan het werk te laten gaan in ons leven. En dan vallen al die activiteiten, waardoor wij betekenis willen geven aan ons leven, af. De oefeningen van het lichaam zijn dan van weinig nut.

Het gaat hier niet om een cursus praktische theologie, het gaat hier om het zoeken naar de hand van God in ons leven. Want ook alles wat in de kerk geen godsvrucht draagt is van weinig nut. Het is God uitnodigen in gebed, het is God toelaten om Zijn werk te doen in ons leven. En dat lukt niet met de oefeningen die weinig nut hebben.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.