Vastklampen

1 Timotheus 2

1 Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen, 2 door huichelarij van leugenaars, die hun eigen geweten als met een brandijzer hebben toegeschroeid. (1 Timotheus 4:1-2)

Als we hoofdstuk 3 hebben gelezen dan zouden we nog weleens ontmoedigt kunnen raken. De lat ligt zo hoog, het lijkt gewoon onmogelijk om aan die eisen te kunnen voldoen. En dat is het ook, het is onmogelijk om in onze eigen kracht aan deze eisen te voldoen. Daarom liet Paulus ook weten dat het in de kracht van de Heilige Geest wel mogelijk is.

En het is ook deze zelfde Geest die Paulus heeft laten weten dat er afvalligen zullen zijn. De Heilige Geest weet als geen ander dat er mensen zijn die niet naar Hem zullen luisteren. Mensen die te koppig zijn om in gehoorzaamheid te antwoorden op het advies van de Heilige Geest. Hoe zeldzaam is het in ons eigen leven dat we het duidelijk hebben welke stem de stem van de Heilige Geest is, laat staan dat we ook werkelijk gehoorzamen.

Mensen zullen zich afwenden van het geloof, ze zullen zich wenden tot andere geesten en leringen van demonen. Mensen die al helemaal niet meer luisteren naar slechts het kleinste geestelijk moraal, die hun geweten hebben afgebrand, zullen proberen om ons er van te overtuigen dat er geen God is.

En misschien klinkt het raar in onze oren, maar deze woorden zijn juist een bemoediging voor ons. Het feit dat mensen niet kunnen voldoen aan de hoge eisen die Paulus stelt is niet om dat het onmogelijk is, maar omdat de strijd hard is. De leugens vliegen ons om de oren, mensen zullen afvallig worden, maar dat is slechts een realiteit en niet een ontmoediging.

Het is nu eenmaal een harde strijd, maar er zijn er ook vele die zullen overwinnen. Vele mensen zullen staande kunnen blijven en wel kunnen voldoen aan het verlangen van God. En dat is de reden waarom Paulus deze verzen uitspreekt. Kijk niet naar de afvalligen omdat het evangelie lijkt te falen, weet dat de Geest dit heeft ‘ingecalculeerd’. Dit is een feit, maar de overwinning is ook een feit en daar moeten wij ons wel aan vast klampen.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.