De Geest volgen

1 Timotheus 4

3 Zij verbieden te trouwen en gebieden zich te onthouden van voedsel, dat God geschapen heeft voor de gelovigen en voor hen die de waarheid hebben leren kennen, om onder dankzegging aanvaard te worden. 4 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets is verwerpelijk, wanneer het onder dankzegging aanvaard wordt. 5 Want het wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed. (1 Timotheus 4:3-5)

Het evangelie aannemen is een persoonlijke keuze. God beantwoorden in liefde is ook een persoonlijke keuze. Daarom zijn er mensen die er bewust voor kiezen om niet te trouwen of er bewust voor kiezen om bepaald voedsel niet tot zich te nemen. Hier heeft Paulus geen probleem mee, dat is niet waarom hij deze verzen schrijft. We weten van Paulus dat hij liever had dat iedereen net zo is zoals hij was, celibatair.

Maar het wordt een ander verhaal als mensen dit als wet gaan opleggen. Als mensen een bepaalde manier van leven gaan eisen als bewijs voor het volgen van Jezus. Er is een weg in het evangelie die ons sterk maakt om heilig te wandelen. Er kan een verlangen ontstaan om uit liefde voor God bepaalde offers te nemen. Maar er is niet langer een wet in het evangelie die er voor zal zorgen dat wij op de juiste weg wandelen.

Zoals in de vorige overdenking beschreven is onze wandel in de Geest, wij wandelen in gehoorzaamheid van de Heilige Geest. Op het moment dat er mensen komen die bepaalde eisen op tafel leggen moet dat niet blind opgevolgd worden, maar zal het altijd de Heilige Geest zijn die ons er in begeleidt.

Met andere woorden, het is altijd God die bepaalt wat goed is of niet. Als God zegt dat we van die boom niet mogen eten, dan mag dat niet. Als God zegt dat we dat dier wel mogen eten, dan mag dat. God maakt heilig en rein, wat Hij spreekt, Zijn woord is de werkelijke autoriteit.

Daarom is het zo belangrijk om geestelijk te luisteren, het Woord van God moet in ons hart geschreven zijn. Als we blind achter mensen aan gaan lopen, als we een bepaalde autoriteit in mensen leggen dan is de kans groot dat we niet luisteren naar de stem van de Heilige Geest die in ons leeft. Maar de Heilige Geest is de echte leermeester in het volgen van Jezus.

Laten we werkelijk uit Zijn hand leven, vol van dankzegging van Hem verlangen. Dan zijn onze ogen op Hem gericht en hoeven we niet bang te zijn dat we in de valkuil vallen die Paulus beschrijft. Hij is ons leidsman en in liefde mogen we alles voor Hem doen.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.