Het volle evangelie

1 Timotheus 2

15 Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. 16 En buiten alle twijfel, groot is het geheimenis van de godsvrucht: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. (1 Timotheus 3:15-16)

Nadat Paulus al die eisen op tafel heeft gelegd, voor de vrouw en voor de man, komt hij nu met de bron van al die eisen. Want het is niet dat de mensen met een sterke eigen wil hiervoor in aanmerking komen, er is een geheimenis voor de godsvrucht. Paulus zegt zelfs dat het zonder enige twijfel is, met andere woorden als we ook maar denken dat het ergens anders vandaan komt dan…..

Want God zelf is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd door de Geest. Jezus is naar de aarde gekomen en heeft in de kracht van de Heilige Geest als mens het vlees overwonnen. Hij was mens, Hij weet wat het is om zwakheden te hebben, Hij heeft de verleidingen overwonnen. En daarom is Hij opgevaren naar de hemel als rechtvaardig mens, voorgesteld aan de engelen. Hij is ons voorgegaan.

En Hij is de bron van het evangelie dat nu aan iedereen wordt gepredikt. Hij is degene waarop we moeten vertrouwen om te leven zoals Hij heeft gedaan. Hij is degene die ons is voorgegaan toen Hij werd opgenomen in heerlijkheid. En wij mogen geloven dat wij Hem daarin mogen volgen.

Nu is het aan ons, geloven wij werkelijk dat Jezus de bron is van al die eisen waar Paulus het over had? Geloven we dat het werkelijk mogelijk is om Jezus ook daarin te volgen, in een leven waarin we werkelijk wandelen als overwinnaars over het kwaad. Een leven waarin de aandacht niet op onze zonden is gericht, maar juist op de overwinning die Jezus in ons heeft behaald.

Want zonder enige twijfel is de bron voor een leven in heiligheid niet in onszelf, maar de bron is in Jezus, in het geloof in Zijn werken. Het gaat niet om mensen die zo goed zijn uit zichzelf, maar om mensen die vol geloof het evangelie hebben aangenomen en er naar mogen wandelen.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.