Emancipatie

1 Timotheus 2

11 Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. 12 Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. 13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 14 En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. 15 Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. (1 Timotheus 2:11-15)

‘Het gaat om onze plaats in de schepping.’ Veel mensen voelen zich ongemakkelijk bij dit soort uitspraken, de gedachte is dan al snel dat de vrouw minder waard is. We leven in een maatschappij waarin ons wordt verteld dat de man en de vrouw gelijke kansen moeten hebben. Maar er is daar een verkeerde gedachte aan vooraf gegaan.

Want zoals de situatie er nu uitziet is het alsof de man in een betere situatie zit en dat de vrouw daar ‘jaloers’ op schijnt te zijn en dus moet e’man’ciperen. En deze gedachte is al helemaal ingeworteld in onze maatschappij en het is het uitgangspunt geworden voor de manier waarop we kijken naar de positie van de vrouw. Maar wie heeft bepaald dat het leven van een man veel mooier en aantrekkelijker is dan het leven van een vrouw?

En daarvoor moeten we nog een stapje terug doen, want dit hele probleem gaat voorbij aan de plaats die we hebben in het geheel. We leven in een maatschappij waar alles gaat om ons. Alles wat we doen heeft te maken met wat wij kunnen bereiken. En zo worden we ook opgevoed, we moeten zorgen dat we vooral een naam kunnen vestigen in de wereld om ons heen. Daarom moeten we manager worden, daarom moeten we de mooiste auto kopen en ga zo maar door.

En kinderen zijn dan maar iets dat er bij komt, we willen er in ieder geval voor zorgen dat zij ook wat kunnen bereiken. Maar in de schepping van God staat het gezin centraal, de man en de vrouw zijn er op gericht om zichzelf te geven voor de kinderen. De man is dan niet aan het werk om zichzelf een naam te verkrijgen, maar om het gezin te onderhouden, te beschermen. De vrouw hoeft dan ook niet jaloers te doen op de man, maar heeft precies dezelfde focus.

Denk aan Spreuken 31, een vrouw die hard bezig is met allerlei zakelijke dingen, met maar 1 doel, haar gezin. Het gaat niet om wat we doen en wat we bereiken in dit leven. Daarom is emancipatie helemaal niet nodig, de vrouw hoeft niet jaloers te zijn op de man die ook zijn plek in de schepping niet heeft gevonden. Als we een gezin zijn dan is de focus dat ik en mijn huis de Heer dienen.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.