Een andere cultuur

1 Timotheus 2

11 Een vrouw moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid. 12 Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft, en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat zij zich stil houdt. 13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva. 14 En niet Adam is misleid, maar de vrouw is, toen zij misleid werd, tot overtreding gekomen. 15 Maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden, als zij blijft in geloof, liefde en heiliging, gepaard met bezonnenheid. (1 Timotheus 2:11-15)

Als christen moeten we onderkennen dat er wel degelijk een verschil is tussen de man en de vrouw. Ze hebben allebei hun zwakheden en sterke punten. Er zitten verlangens in de vrouw die de man maar moeilijk kan begrijpen en verlangens in de man die de vrouw maar niet begrijpt.

En daar zit ook de kern van vers 13 en 14, het was de zwakheid van de vrouw die door de duivel was gebruikt. Nogmaals dit is niet om de vrouw als meer of minder te beschouwen, het Koninkrijk van God werkt zo niet. Maar we moeten weten wat onze plek is in de schepping. En daar is Paulus heel duidelijk over, de man was eerst geschapen en toen de vrouw.

In de context van de hedendaagse cultuur wordt dit vooral geïnterpreteerd als een nadeel voor de vrouw, alsof zij de mindere is in de schepping. Alsof de man al de voordelen heeft en de vrouw alle nadelen. Natuurlijk hebben veel mannen misbruik gemaakt van hun positie in de schepping en dan is het te begrijpen dat de vrouw zich daar van wil losmaken. Maar als wij oprecht God dienen dan is de beschrijving van Paulus de perfecte relatie.

Vergeet hoe de wereld denkt, vergeet de cultuur waarin we leven. Laten we oprecht zijn in ons verlangen om God te vrezen en op Hem te vertrouwen. Zowel de man als de vrouw. En in deze verzen benadrukt Paulus de verantwoordelijkheid van de vrouw. Zij mag degene zijn die nieuw leven geeft, zij mag degene zijn die mag blijven in de liefde. En als zij daarin haar roeping weet, zal dat door God worden beloond.

En zo mag een vrouw deze verzen lezen. Ze mag erkennen dat ze zwakheden heeft, ze mag erkennen dat ze geroepen is door God om nieuw leven te geven. Ze mag erkennen dat ze de nadruk moet leggen op het werk van geloof, heiliging en liefde. En als ze zich daarop focust dan is het helemaal niet meer van belang wat de wereld denkt, God is dan de kern van het leven.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.