Wat ziet Jezus?

1 Timotheus 1

12 En ik dank Hem Die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat Hij mij trouw geacht heeft, toen Hij mij een plaats gaf in de bediening, 13 mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. 14 De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde, die er is in Christus Jezus.  (1 Timotheus 1:12-14)

Paulus ziet in dat Jezus hem trouw geacht heeft, het probleem hier is dat Paulus op dat moment helemaal niet zo goed bezig was toen Jezus hem trouw achtte. Elke christelijke leider in die tijd zou Paulus absoluut niet hebben gekozen voor zo’n belangrijke taak. En toch was het Jezus die wel deze keuze heeft gemaakt.

Wij moeten dat ook inzien, God heeft jou gekozen omdat Hij er vertrouwen in had dat het zou slagen. God heeft veel meer vertrouwen in jou dan jij hebt in jezelf. En dat moet een openbaring zijn voor ons. Wij zien ons geestelijk leven vaak zo negatief in, we zien niet in hoe God ons kan gebruiken, wat wij voor het evangelie kunnen betekenen.

Paulus was een verdrukker, een vervolger en toch was het Jezus die hem had uitgekozen voor een heerlijk werk. Wij kunnen van onszelf denken dat we zondaars zijn, niet van nut voor het koninkrijk van God. Jezus kijkt heel anders naar ons leven, Hij ziet ons vanuit Zijn genade en barmhartigheid.

Laten we niet luisteren naar wat andere mensen van ons denken, of wat de duivel in ons ziet, laten we luisteren naar wat Jezus in ons ziet. Onze ogen zullen dan geopend zijn en we zullen dan zien wat Jezus met ons leven kan doen. Hij heeft vertrouwen in ons, Hij heeft zoveel toekomst voor ons, wat ons rest is geloven.

Durf jij dit te zien ondanks alles wat je over jezelf weet?

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.