De wet vervullen

1 Timotheus 1

7 Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. 8 Maar wij weten dat de wet goed is, als men die wettig gebruikt, 9 en als men dit weet: dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardige, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden, voor doodslagers, 10 voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, meinedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, 11 overeenkomstig het Evangelie van de heerlijkheid van de zalige God, dat mij toevertrouwd is.  (1 Timotheus 1:7-11)

Voor een strenge jood is de wet van Mozes 1 van de belangrijkste pilaren van het geloof. Het zijn de woorden van God zelf en daar willen ze alles voor het leven uithalen. En Paulus wil daar helemaal niets aan af doen, hij bevestigd de waarde van de wet. En toch zit er een maar in de woorden van Paulus, en dat heeft te maken met de manier waarop zij omgaan met de wet van Mozes.

De wet is er namelijk om mensen te weerhouden van slechte dingen. De wet is degene die probeert kaders te zetten waartussen mensen zich moeten begeven. Die kaders zijn er op gericht dat men rechtvaardig wandelt, maar op het moment dat iemand uit zichzelf rechtvaardig wandelt is die hele weet niet meer nodig.

En dat is het punt dat Paulus hier wil maken, het christelijke geloof is niet gebaseerd op wetten waaraan we ons moeten houden, maar juist om de kracht in ons die de vruchten van liefde en genade doet groeien in ons leven. De wet moet ons in de armen van God drijven zodat we uit Zijn kracht rechtvaardig worden.

Dat is het evangelie dat Paulus is toevertrouwd, dat is het evangelie waaraan wij ons vast moeten klampen. De hele rij van mensen waarvan Paulus beschrijft dat ze het verkeerd doen, zij hebben de wet nodig, zij hebben geen moraal in hun leven. Maar wij die in Christus opnieuw zijn geboren, moeten niet de wet lezen zodat we er uit kunnen halen hoe wij ons leven moeten leven, maar het zien als de liefde van God.

En dat klinkt raar voor een ieder die de wet nog nodig heeft om zichzelf in het gareel te houden. Maar mensen vervuld zijn geraakt met de Heilige Geest, begrijpen dat er in ons een verlangen is om te leven zoals God het voor ogen heeft. Een verlangen die niet langer worstelt met de regeltjes, maar ze juist wil vervullen zoals Jezus de wet heeft vervuld.

This entry was posted in 54 1 Timotheus, Bible. Bookmark the permalink.