Wie geloof jij?

1 Timotheus 1

15 Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. 16 Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al Zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in Hem zouden geloven tot het eeuwige leven. 17 De Koning nu der eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.  (1 Timotheus 1:15-17)

Als je zou kunnen zien wat Jezus in jou ziet dan zou jouw beeld over jezelf compleet veranderen. Elke onzekerheid zou verdwijnen als sneeuw voor de zon. Jezus ziet potentie in ons, Hij ziet een toekomst waarin we als Zijn schepping wat kunnen bereiken, waarin we Zijn voorbeeld kunnen volgen. En hoe de situatie er vandaag de dag ook uit ziet, de toekomst ziet er wonderlijk en heerlijk uit.

Voor vele christenen klinkt dit onmogelijk, Jezus is het beeld van iets dat we nooit zullen kunnen bereiken. Hij was de perfecte mens hier op aarde, maar we zullen Hem daar nooit in kunnen volgen. Toch staat er in Hebreeen 12 dat Jezus de auteur en degene is die ons geloof volledig vervuld heeft. Veel mensen willen hier een soort magie van maken, alsof we nu hocus pocus ineens volmaakt zijn in Jezus.

Maar dat is niet de betekenis van dat vers, Jezus is ons voorgegaan en Hij gelooft er in dat wij Hem daarin kunnen volgen. En dit draait alles om in ons leven, want nu is het niet langer wij die almaar kunnen benadrukken dat wij toch niets voor elkaar krijgen, maar is het Jezus die geloof heeft in ons.

Hij vertrouwt er op dat wij kunnen doen wat Hij van ons verlangt. En Paulus is daar een heel mooi voorbeeld van, want het was Jezus in Paulus die van Hem een ander leven maakte. Een leven dat Jezus voor ogen had. Een leven waarin niet onze zonde elke keer weer de schuld krijgt, maar waarin Jezus werkelijk wordt verheerlijkt voor wat Hij heeft bereikt in ons leven.

Is jouw leven een plek waar Jezus Zijn gang kan gaan om te doen wat er kan gebeuren in ons leven? Of is jouw leven een oneindige klaagzang over hoe slecht wij zijn? Het is een keuze die wij moeten maken, geloven wij wat wij zien elke dag, of geloven wij wat Jezus in ons ziet? En dat is de vraag die we moeten beantwoorden.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.