Praktisch geloof

1 Timotheus 1

3 Ik herinner u eraan hoe ik u, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, 4 zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. 5 Het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. 6 Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. 7 Zij willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat zij zeggen en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken.  (1 Timotheus 1:3-7)

Onderwijs in de kerk is erg belangrijk, maar we moeten wel kijken naar wat voor onderwijs het is. Het onderwijs dat Jezus gaf had altijd een effect. Daarmee wordt bedoeld dat mensen tot actie werden opgeroepen. Het onderwijs was dus opbouwend met als doel dat men ging wandelen zoals God het van ons verlangt.

Dit staat in contrast met de leer die andere mensen in Efeze verkondigden. Het was een leer die te maken had met geslachtsregisters en andere theologie dat alleen maar twistgesprekken teweegbracht. Het gaat dan niet om onderwijs dat ons dichter bij God brengt, maar onderwijs dat alleen maar de hersens kietelt.

Soms willen wij zo graag een theorie hebben waarvan we in extase raken. En juist bij religieuze mensen kan dit nogal doorschieten. Meestal zijn ze niet te staven en gaat het om een bepaalde interpretatie van de bijbel. Maar als we goed kijken naar die theorie heeft het geen enkele betekenis voor ons geloofsleven. Het enige wat we er mee moeten doen is het accepteren als waar of niet.

En dat is dan ook waar de discussies beginnen. Maar als je het hele evangelie van Jezus nagaat, heeft het niets te maken met een bepaalde theorie. Alles gaat om het leven in het Koninkrijk van God. Het is de praktijk waarin wij wandelen dat van belang is. We moeten ons niet laten afleiden door onderwerpen die er niet toe doen, we moeten luisteren naar wat Jezus ons te vertellen heeft voor ons leven vandaag de dag.

En dat is de boodschap die Paulus hier had voor Timotheus. Laat de gemeente in Efeze niet afgeleid worden van de kern van het evangelie, anders raken ze hun eerste liefde voor Jezus kwijt. Laat ze sterk blijven in een praktisch geloof zoals Jezus dat heeft onderwezen. En dat is waar wij ons ook mee bezig moeten houden.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.