Diep verlangen

1 Timotheus 1

1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker, en van de Heere Jezus Christus, onze hoop, 2 aan Timotheüs, mijn oprechte zoon in het geloof: genade, barmhartigheid en vrede zij u van God, onze Vader, en van Christus Jezus, onze Heere.  (1 Timotheus 1:1-2)

Een aanhef boven een brief zegt eigenlijk niet zoveel, maar in het geval van Paulus misschien wel. Want Paulus zegent Timotheus in de aanhef van de brief met genade, barmhartigheid en vrede. Nu is de vraag in hoeverre dit niet gewoon een standaard aanhef is? Denk aan ‘gezegend nieuwjaar’, menen we wel wat we zeggen of is het gewoon een standaard zin om aan te geven dat we weten welke tijd van het jaar het is.

Ten eerste is deze aanhef eerder een gebed tot God dan zomaar wat woorden. Want de genade, barmhartigheid en vrede komen niet direct bij Paulus vandaan, maar bij God. Dus Paulus geeft hier eigenlijk een stukje inzicht in zijn gebeden. Dit is het verlangen van Paulus voor Timotheus, dat hij de genade van God mag ervaren, de barmhartigheid en de vrede.

En de enige reden waarom Paulus hiernaar verlangt is omdat hij het zelf zo heeft ervaren. Hij weet dat dit de kracht is van God en dat het hem heeft veranderd. Dit is het leven dat hij leeft en daarom verlangt hij er naar dat Timotheus hier ook in mag leven. En dan blijft er niets over dan bidden, bidden tot God dat Hij Timotheus dit ook mag geven.

En dan zijn het niet zomaar wat woorden, dan is het een hart van liefde dat laat zien dat dit het verlangen van Paulus is. En Timotheus mag dan weten dat God zal antwoorden en hem zal geven wat Paulus voor hem bad. En als we dit geloof hebben dan mogen we weten dat wij ook dit verlangen mogen hebben, voor ons eigen leven en voor het leven van andere mensen.

En dan zijn het geen lege woorden, maar geestelijke woorden waarin alle partijen vervuld raken van een heerlijkheid die alleen in God is. Is dit ons verlangen? Is dit ons gebed voor de mensen om ons heen? Dit gaat dieper dan Lieve…. Dit is een verlangen van een man die geestelijk geboren is en dat verlangt voor zijn geestelijke zoon Timotheus.

This entry was posted in 54 1 Timotheus. Bookmark the permalink.