Een werk dat niemand verwacht

Handelingen 13

40 Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten: 41 Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want Ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. 42 En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. 43 En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. (Handelingen 13:40-43)

We hebben het allemaal op een rijtje, we weten precies hoe God in elkaar zit en wat Hij van ons verlangt als christen. Misschien zeggen we dit niet hardop, maar zo is wel hoe wij in ons geloof staan. God is soeverein en mag doen wat Hij wil, wij moeten strak vasthouden aan de regels die ons meegegeven zijn tijdens het opgroeien en als er iemand is die even iets anders denkt over God dan hebben wij ons oordeel klaar.

Pas op. Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente in Efeze dat we elkaar nodig hebben om te begrijpen hoe groots Gods liefde is. De gemeente als geheel moet met elkaar leren begrijpen hoe hoog, hoe breed en hoe diep Gods liefde is, dat kunnen we niet alleen. En er bestaat niet zoiets als een hapklare maaltijd over Wie God is, Hij is niet te bevatten in enkele zinnen of zelfs boeken en zelfs de bijbel is niet allesomvattend.

Daarom moeten we uitkijken met het idee dat we er zijn, dat ons theologie tenminste 80% juist is. We mogen in onze handen klappen als we 1% van Wie God is en Zijn verlangen voor ons leven begrijpen. En dat moet altijd het uitgangspunt zijn van ons geloof, niet een zeker weten van wat wij denken dat de waarheid is, maar een zeker weten dat er een God is die Zichzelf openbaart.

Wij vertrouwen op de openbaring zelf in plaats van in degene die Zichzelf openbaart. Maar wij hoeven niet meer dan 1% procent te weten met onze knappe hersens om te kunnen geloven, wij moeten gewoon geloven. En daar waarschuwt Paulus hier voor, ze moeten open staan voor meer van Gods openbaringen. Want als zij dat niet doen dan worden zij verachters van dezelfde God die zij zeggen te dienen.

Paulus haalt een tekst uit het oude testament aan, waarin God de profeten vertelt dat Hij dingen gaat doen waar wij helemaal niet aan gedacht hebben. En ook in onze toekomst zal God echt dingen gaan doen die in geen enkele theologisch boek is beschreven, zelfs niet in de bijbel. En dat recht heeft God, Hij mag doen wat Hij wil, Hij is inderdaad soeverein.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.