Daily Archives: August 20, 2016

Gods weg met mensen

Handelingen 13 16 Toen stond Paulus op, wenkte met de hand en zei: Israëlitische mannen en u die God vreest, luister: 17 De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd toen zij vreemdelingen waren … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gods weg met mensen