Het werk van Jezus

Handelingen 13

38 Laat het u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door Hem aan u vergeving van de zonden verkondigd wordt 39 en dat ieder die gelooft, door Hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. (Handelingen 13:38-39)

Hier wordt op een hele simpele manier uitgelegd wat het werk van Jezus betekent voor een Jood. Ten eerste is er de vergeving van de zonden, het bloed van Jezus heeft betaald. En daarnaast is er de rechtvaardiging, het werk van Jezus rechtvaardigt de mens. Paulus voegt daar aan toe dat wat de wet niet kon doen, dat doet het werk van Jezus in hun leven juist wel.

Een Jood leeft dagelijks met deze wet. En dan gaat het niet alleen om de tien geboden, maar het gaat om alle wetjes die in de wetboeken van Mozes zijn beschreven. En door het gehoorzamen van deze wetten wordt men gezien als rechtvaardig. Op het moment dat men ongehoorzaam is aan die wetten dan is men onrechtvaardig. Het is een enorme last voor een Jood om aan al die wetten te kunnen voldoen.

En dat weet Paulus maar al te goed, hij weet dat het simpelweg onmogelijk is om rechtvaardig te worden door die wet. En dat is het gevecht van een Jood. En nu komt Paulus met de boodschap dat God hier een oplossing voor heeft gegeven in Zijn Zoon Jezus. Dit is als een reddingsboei wanneer we op het puntje staan te verdrinken, dit is werkelijk een boodschap van bevrijding.

Eigenlijk zouden we dit niet moeten begrijpen, dit zou eigenlijk alleen een boodschap voor de Joden moeten zijn. Maar helaas zijn wij ook opgegroeid met het oudtestamentische principe van de wet. Ook wij moeten net als deze Joden de boodschap van het werk van Jezus leren begrijpen, wij moeten ook begrijpen dat Jezus ons rechtvaardig wil maken door in ons komen te wonen.

We begrijpen dat Jezus onze zonden heeft afgewassen, maar nog steeds leven we met de regels in ons leven. We denken nog steeds dat we die houvast nodig hebben. Maar hoe rechtvaardigt Jezus ons leven dan? Niet door ons nog meer regels te geven waar we ons als christenen aan moeten houden. Hij komt in ons wonen om het goede te doen, Zijn kracht komt in ons wonen om lief te hebben, om geduldig te zijn en ga zo maar door. En alleen op die manier worden we gerechtvaardigd. En het enige wat Hij van ons vraagt is geloof.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.