Levend organisme

Handelingen 13

40 Pas dan op dat u niet overkomt wat er gezegd is in de profeten: 41 Zie, verachters, verwonder u en verdwijn, want Ik verricht een werk in uw dagen, een werk dat u niet zult geloven als iemand het u vertelt. 42 En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden. 43 En toen de synagoge uitgegaan was, volgden velen van de Joden en van de godvrezende proselieten Paulus en Barnabas. Die spraken tot hen en spoorden hen aan om bij de genade van God te blijven. (Handelingen 13:40-43)

Waarom moeten we een apparaat in een vijver doen zodat het water in beweging blijft?Heel simpel, stilstaand water gaat bederven, het wordt een bron van ongedierte en bacteriën. En dit voorbeeld kunnen we doortrekken, naar de kerk. Een kerk die stilstaat is een kerk die aan bederven onderhevig is. We hebben het hier niet over het meegaan met onze tijd, dat we vooral modern moeten blijven om relevant zijn in deze wereld. Het gaat hier om wat God aan het doen is en dat we daarin meegaan.

Het is duidelijk dat het voor de Joden moeilijker is om te accepteren wat Paulus hen heeft verteld, maar de heidenen die zich al aangetrokken voelden bij de Joden wilden meer weten. Proselieten zijn heidenen die zich bewust bij de Joden hadden gevoegd, zij dienden ook de God van Abraham. Het hart zit in die zin dus al op de juiste plek, want het is dan duidelijk dat zij al verlangden om de waarheid te kennen.

Men wordt niet zomaar een proseliet, dat is een keuze die men met overtuiging maakt. Een keuze waarin men zeker weet dat de God van Abraham de enige echte God is. En het hart van een proseliet is het hart dat wij moeten hebben, altijd. Altijd verlangen naar het dienen van de God van de waarheid. Maar vele van ons hebben hetzelfde probleem als de Joden, wij zijn opgegroeid in onze religie waardoor het veel moeilijker is om met een oprecht hart God te volgen. Wij volgen onze ouders en vrienden en die volgen weer hun ouders en ga zo maar door.

Maar God is nog steeds in beweging en nog steeds wil Hij nieuwe dingen doen. Het is nooit Gods plan geweest om Jezus naar de aarde te sturen om een instituut op te zetten. Een instituut met regels en tradities, wij zijn het lichaam van Christus. En een lichaam is een levend organisme. En elke keer wil God weer nieuwe aspecten van het lichaam van Christus openbaren.

En dat moet het volgen van Jezus uitdagend maken, er is geen tijd om comfortabel op onze stoel te zitten en denken dat we er zijn. We zijn geen instituut we zijn een levend organisme dat groeit in geloof en blijft groeien in het kennen van onze Vader.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.