duivelskind

Handelingen 13

6 En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. 7 Hij hoorde bij de stadhouder Sergius Paulus, een verstandig man. Die riep Barnabas en Saulus bij zich en verlangde ernaar het Woord van God te horen. 8 Maar Elymas, de tovenaar (want zo wordt zijn naam vertaald), ging tegen hen in en probeerde de stadhouder van het geloof af te houden. 9 Maar Saulus (die ook Paulus genoemd wordt), vervuld met de Heilige Geest, keek hem doordringend aan, en zei: 10 O duivelskind, vol van alle bedrog en van alle sluwheid, vijand van alle gerechtigheid, zult u er niet mee ophouden de rechte wegen van de Heere te verdraaien? (Handelingen 13:6-10)

Saulus, die blijkbaar ook Paulus wordt genoemd, komt hier aan in Pafos. Er was in die tijd geen internet of Postnl dus het contact met de rest van de wereld was heel schaars. En als er dan een bezoeker naar een stad toekwam gaf dat een beroering. En Paulus heeft zich dan ook gelijk geïdentificeerd als iemand die met het Woord van God kwam. En de stadhouder van Pafos was dan ook geïnteresseerd in dit Woord van God.

Er was ook een Jood genaamd Barjezus, hij was bevriend met de stadhouder. Maar voor hem zijn Paulus en Barnabas indringers in zijn territorium, want Paulus en Barnabas zijn zijn concurrenten. En daarom wil hij voorkomen dat zij ook maar een klein beetje invloed hebben op de stadhouder. En het kan niet anders dan dat er een confrontatie komt.

Maar Paulus wacht niet af en in de kracht van de Heilige Geest richt hij zich tot deze tovenaar. Paulus is in het voordeel, hij heeft de kracht van God aan zijn zijde. In de geestelijke wereld weet hij precies wat er aan de hand is met deze Jood. Deze Jood is helemaal geen kind van Abraham, deze Jood is een kind van de duivel. Met andere woorden deze tovenaar staat onder directe invloed van demonen.

En als men onder die invloed is zal dat ook duidelijk worden in de vruchten van de levenswandel. En al heeft Paulus daar niet veel van gezien, hij weet door de Heilige Geest dat deze man vol van bedrog en sluwheid is en een vijand van alle gerechtigheid. De twee werelden staan hier recht tegen over elkaar.

En hier kunnen we van leren dat er twee kampen zijn en dat we altijd voor 1 van de twee moeten kiezen. En Paulus heeft heel duidelijk de keuze gemaakt om vol te zijn van de Heilige Geest. En wij moeten precies dezelfde keuze maken, alleen dan zullen we kinderen van de Vader in de hemel zijn. En alleen dan zullen we de confrontatie aan kunnen met de leugenaar die rondgaat als een briesende leeuw.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.