Op pad

Handelingen 13

4 Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. 5 En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het Woord van God in de synagogen van de Joden; en zij hadden bovendien Johannes als dienaar. 6 En toen zij het eiland doorgegaan waren tot Pafos toe, troffen zij een zekere tovenaar aan, een valse profeet, een Jood van wie de naam Barjezus was. (Handelingen 13:4-6)

Waarom wordt er door Lukas elke keer bij geschreven dat het de Heilige Geest is die het doet? Het antwoord is vrij simpel, een nieuwe tijd is aangebroken, een tijd waarin de Heilige Geest de hoofdrol speelt. En dat zien we door dit bijbelboek heen gebeuren, elke keer weer is het de Heilige Geest die Zijn stempel drukt op de richting waarop de gemeente gaat. Dit moet ons aan het denken zetten, wat is de rol van de Heilige Geest in onze gemeente.

Saulus en Barnabas gaan er op uit, ze gehoorzamen de Heilige Geest. En in die tijd was het er op uitgaan niet hetzelfde als dat wij het vliegtuig pakken. Ze gaan er op uit zonder zekerheid, niet wetende waar ze de volgende nacht weer zullen slapen. Maar voor hen stond 1 ding vast ze moesten het evangelie verkondigen.

En dan zien we dat zij ook als eerste naar de synagogen van de joden gaan. En dat is niet omdat die makkelijker over te halen zijn, maar omdat zij juist als eerste moeten weten dat hun God een nieuwe weg is opgegaan. Ze verkondigen geen andere religie of een andere God, het is de God van Israel die Jezus aan Zijn volk heeft gegeven om hun redder te zijn en daarna ook de redder van de heidenen.

En zo gaan ze naar Gyprus waar ze van stad naar stad, van synagoge naar synagoge het Woord van God verkondigden. En Lukas beschrijft niet wat er allemaal gebeurt in die dorpen en steden. Het kan zijn dat het evangelie goed werd ontvangen, maar het kan ook zijn dat de mensen het niet accepteerden en ze daarom maar naar de volgende halte gingen.

Wat Lukas wel doet is de bijzondere momenten er tussen uit halen. En dat is in dit geval de ontmoeting met een speciale jood, die tovenaar schijnt te zijn. Zijn naam is Barjezus, wat betekent dat hij de zoon van een Jezus was. Het voorspelt al weer een mooi verhaal, een verhaal dat zal laten zien dat de Heilige Geest Saulus en Barnabas er niet alleen op uit stuurt, maar ook met hen meegaat. En dat gebeurt als we de Heilige Geest gehoorzamen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.