Het laatste woord

Handelingen 12

20 En Herodes koesterde bittere vijandschap tegen de Tyriërs en Sidoniërs; maar zij kwamen eensgezind naar hem toe, en na Blastus, de kamerheer van de koning, overtuigd te hebben, vroegen zij om vrede, omdat hun land gevoed werd door dat van de koning. 21 En op een vastgestelde dag trok Herodes een koninklijk kleed aan en hield, op de rechterstoel gezeten, een toespraak tot hen. 22 En het volk riep uit: Een stem van God en niet van een mens! 23 En onmiddellijk sloeg een engel van de Heere hem, omdat hij God de eer niet gaf; en hij werd door de wormen gegeten en gaf de geest. 24 En het Woord van God verbreidde zich en nam toe. 25 Barnabas nu en Saulus keerden terug uit Jeruzalem na daar hun dienstwerk vervuld te hebben, en zij namen ook Johannes mee, die ook Markus genoemd werd. (Handelingen 12:16-19)

Een stukje geschiedenis die geen link lijkt te hebben met de rest van het bijbelboek Handelingen. Lukas beschrijft hoe Herodes meer en meer macht krijgt en dit succes steeg naar zijn hoofd. Herodes was al die tijd bezig geweest met het zoeken naar de manier voor meer populariteit, dat was de hele reden dat hij Petrus gevangen nam. Het volk beloonde zijn verlangen, maar het ging zover dat ze hem iets toebedeelde dat hem helemaal  niet toekwam. Maar in plaats van het te stoppen, accepteerde hij het.

Dat Lukas dit hier beschrijft heeft te maken met zijn kijk op hoe God betrokken is bij deze wereld. Het is natuurlijk al duidelijk dat God actief bij de gemeente betrokken was, alles wat er gebeurde met de gemeente kwam omdat Gods plan werkelijkheid werd. Ook als we de geschiedenis van Israel lezen dan zien we hoe God betrokken is bij Zijn volk. Hij is betrokken bij de politiek, hij is betrokken bij het welzijn van alle mensen, dat is vooral de geschiedenis beschreven in het oude testament.

Er zijn wat uitzonderingen, maar die uitzonderingen hebben vaak te maken met het feit dat er joden bij betrokken zijn. Denk aan Jona en de stad Nineve, denk aan Daniel en Nebukadnezar. Maar wat ze allemaal gemeen hebben is dat God onderdeel wordt van het verhaal.

Voor de eerste christenen was dit bewustzijn heel sterk, zij zagen als getuigen dat God de rode draad was van alles wat er gebeurde en daarom zien zij ook Gods hand in wat er hier met Herodes gebeurt. Daarom beschrijft Lukas dit stukje geschiedenis, want dit heeft te maken met de heilige weg die God is ingeslagen.

Het is jammer om te zien hoe wij dit bewustzijn hebben verloren. Is er nog wel een rode draad in ons leven of in de politiek? Is God nog wel onderdeel van wat er hier beneden allemaal gebeurt? Laat het niet meer dan een theologie zijn die wij opschrijven in boeken, God is werkelijk degene die alles in handen heeft, Hij heeft werkelijk het laatste woord.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.