Onmisbaar?

Handelingen 12

16 Maar Petrus bleef kloppen; en toen zij opengedaan hadden, zagen zij hem en waren buiten zichzelf. 17 En hij gebaarde hun met de hand dat zij zwijgen moesten, en hij vertelde hun hoe de Heere hem uit de gevangenis geleid had en zei: Vertel dit aan Jakobus en de broeders. En hij ging naar buiten en reisde naar een andere plaats. 18 Toen het dag was geworden, was er geen geringe opschudding onder de soldaten over wat er met Petrus gebeurd kon zijn. 19 En nadat Herodes hem gezocht maar niet gevonden had, ondervroeg hij de bewakers en gaf bevel hen weg te leiden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en bleef daar. (Handelingen 12:16-19)

De vorige keer toen de geestelijke leiders hem hadden gearresteerd stond hij de volgende dag weer in de tempel om het evangelie te prediken maar dit keer vindt Petrus het slimmer om er vandoor te gaan. Hij ziet in dat zijn aanwezigheid in Jeruzalem niet meer van belang is, er is nu een lichaam van Christus en zij kunnen het werk voortzetten.

Dit is heel belangrijk om te begrijpen. Het bijbelboek handelingen, is niet echt de handelingen van de apostelen, het is de handelingen van de Heilige Geest door het lichaam van Christus. Handelingen beschrijft hoe het lichaam van Christus aan het groeien is en daarin zijn werk serieus neemt. Petrus is daar slechts een klein onderdeel in en alleen als lichaam kunnen we echt het werk van Jezus voortzetten.

Wij moeten deze nederigheid ook leren, wij zijn niet onmisbaar hoe graag we dat ook willen denken. Het werk dat God doet, doet Hij met ons als lichaam, als geheel. De Geest die in Rhode leeft, is dezelfde Geest als die in Petrus is. En dit is niet om ons minder te voelen, maar dit is om hechter te worden als lichaam van Christus. De eenheid die we dan ervaren is veel sterker.

Petrus gaat zijn dienstbaarheid aan Jezus op een andere plek voortzetten. God heeft ook een taak voor jou, een taak die samen met alle anderen in de gemeente het werk van Jezus voortzet. Een taak die de mensen aanraakt met de liefde van de Vader. Zoek naar jouw plek, de plek waarin jij helemaal tot je recht komt.

Herodes stond flink op zijn neus te kijken. Zijn pleziertje voor die dag was aan zijn neus voorbij gegaan. En hoe hij ook liet zoeken Petrus was in geen velden of wegen te bekennen. Uiteindelijk zijn het niet de leiders in de wereld die het laatste woord hebben, het is altijd God. En dat is voor ons een heerlijke boodschap, want hoe gek het ook allemaal lijkt te gaan, God heeft het laatste woord.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.