Eigen karakter

Handelingen 9

19 En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. 20 En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is. 21 En allen die het hoorden, waren buiten zichzelf en zeiden: Is dit niet degene die in Jeruzalem hen die deze Naam aanriepen, uitroeide, en die daarom hier gekomen is om hen geboeid naar de overpriesters te brengen? 22 Maar Saulus werd meer en meer gesterkt en hij bracht de Joden die in Damascus woonden, in verwarring door aan te tonen dat Jezus de Christus is. (Handelingen 9:19-22)

Dat Saulus direct gaat prediken zegt meer over Saulus’ karakter, dan over de Heilige Geest die hij had ontvangen. Het beeld dat wij hebben van de Heilige Geest is vaak gekleurd door de verhalen over een koning Saul die tegen zijn wil in begint te profeteren of de 72 oudsten die de taken van Mozes moesten overnemen. En ook al gebeurt dit weleens, de Heilige Geest is in de eerste plaats iemand die met ons mee gaat, die ons helpt en advies geeft. Wij verliezen niet ons eigen karakter en onze eigen wil op het moment dat wij vervult raken met de Heilige Geest.

En dat is heel belangrijk om te begrijpen als we het hebben over de Heilige Geest. Saulus zal zelf later aan de Romeinen schrijven dat als ze wandelen in gehoorzaamheid van de Geest ze met God wandelen. Daar zit een keuze in om te luisteren naar de Geest die wij hebben ontvangen. En dit is een heel mooi punt van het evangelie, het laat juist de vrijheid zien die wij ontvangen.

Het lijkt misschien dat we als christenen allemaal hetzelfde moeten zijn, maar dat is niet zo. We zijn allemaal uniek met onze eigen verlangens en eigenschappen. De Heilige Geest komt niet om al die eigenschappen te vervangen met maar 1 soort goddelijke eigenschap. De Heilige Geest komt met ons wandelen en samen met ons unieke karakter leidt hij ons naar een heilig en rechtvaardig leven. Met het karakter dat wij hebben kunnen wij dan liefhebben, gehoorzaamheid leren, geduldig zijn en ga zo maar door.

De mensen zijn verbaasd, God waarschijnlijk niet. Hij had wel verwacht dat Saulus er zo tegen aan zou gaan. In Galaten kunnen we lezen dat Saulus niet veel later eerst de tijd wil nemen om zijn leven eerst in de aanwezigheid van God en Zijn Heilige Geest de goddelijke vorm aan te laten nemen. De Heilige Geest leidt hem naar een plek waarin hij in alle rust bij Jezus kan zijn en net als Maria eerst aan zijn voeten kan gaan zitten. Een leven in dienst van God betekent niet altijd maar doordraven, altijd maar weer jezelf moeten bewijzen aan de mensen die je financieel steunen dat je echt wel vruchtbaar werk doet. Want dat is het probleem waar veel mensen die God voltijds dienen tegenaan lopen.

Saulus gaat er hard tegenaan en Lukas beschrijft het zo als dat niemand hem kan stoppen. Zelfs zijn vroegere collega’s hebben niets tegen hem in te brengen. Het klinkt als groot succes en het zal de kerk sterker hebben gemaakt in Damascus. Mensen zullen zich bemoedigt voelen in het feit dat Jezus deze man heeft geroepen voor dit heerlijke werk.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.