Blij?

Handelingen 8

3 En Saulus begon de gemeente te verwoesten: hij ging de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen mee en leverde hen over in de gevangenis. 4 Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het Woord. 5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. 6 En de menigten hielden zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat zij luisterden en de tekenen zagen die hij deed. 7 Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. 8 En er ontstond grote blijdschap in die stad. (Handelingen 8:3-8)

Ook Filippus was, net als Stefanus, 1 van de 7 mannen die was uitgekozen om taken over te nemen van de apostelen. En ook hij was duidelijk vol van de Heilige Geest. En dat zien we ook nu weer gebeuren, want hij gaat naar Samaria om daar hun Christus te prediken. En ook in Samaria worden mensen aangeraakt door het evangelie en de tekenen die Filippus deed in de kracht van God.

Lukas beschrijft hoe het werk van Filippus in de kracht van de Heilige Geest Samaria op z’n kop zet. En daar voegt Lukas nog aan toe dat er grote blijdschap ontstond in deze stad. Is dat even vreemd, het evangelie van God geeft een stad blijdschap. Wat doet het evangelie met ons?

Bij het lezen van dit gedeelte moeten we leren dat het evangelie niet zomaar wat woorden zijn, het is een kracht dat levens op z’n kop zet. Saulus begint de gemeente van Christus sterk te vervolgen, maar het evangelie maakt mensen alleen maar meer blij. Het lijkt zo tegenstrijdig, de wereld wil ons doen geloven dat blijdschap hem zit in entertainment en het perfecte leven van festivals of luxe.

Wanneer gaan we doorhebben dat het evangelie er is om ons leven vol van vreugde te laten zijn? Het maakt niet uit in welke omstandigheden we ons bevinden, God is onze vreugde. In Samaria zagen ze Filippus aan het werk en ze geloofden. En wij mogen door deze getuigenis ook gaan geloven. Want Hij is onze kracht, Hij is onze blijdschap, Hij is ons doel in het leven.

Wat doet het evangelie met jou? Laat het zijn werk doen en je hele leven infecteren met blijdschap. Laat het je kracht geven om er ook op uit te gaan en de liefde van God uit te dragen, met woorden en wonderen.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.