Discobal gemeente

Handelingen 5

12 En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk; en zij waren allen eensgezind bijeen in de zuilengang van Salomo. 13 En van de anderen durfde niemand zich daar bij hen aan te sluiten, maar het volk had grote achting voor hen. (Handelingen 5:12-13)

Waarom durven deze mensen zich niet aan te sluiten? We zouden verschillende redenen kunnen verzinnen, maar als we de context goed begrijpen dan is er maar 1 reden waarom deze mensen zich niet aan durven te sluiten. Ze weten hoe serieus het is, als de beslissing eenmaal is genomen dan is dat radicaal en zet het het hele leven op zijn kop.

In onze tijd zijn er vele redenen waarom men zich niet wil aansluiten bij een gemeente. Geen interesse, eigenlijk nooit over nagedacht, de religieuze opvoeding heeft meer kapot gemaakt dan goed gedaan en ga zo maar door. Aan de andere kant zijn er ook mensen die zich heel makkelijk aansluiten zonder dat ze er werkelijk diep over na hebben gedacht. En vele van onze kinderen laten zich maar dopen of doen belijdenis omdat het er bij hoort.

Hier is het een beslissing die de toekomst zal bepalen. Ze zullen een andere focus in hun leven krijgen, Jezus wordt de Heer van hun leven en zal bepalen wat ze gaan doen. Familieleden zouden zich tegen hen kunnen keren, ze zouden hun toekomst kwijt kunnen raken. Want ze weten dat als ze zich aansluiten dan is dat definitief.

En dat komt door de context, deze beweging is als een sekte. Zie hoe deze gemeente samenleeft, ze delen alles, ze zijn vol van de Heilige Geest. De leiders staan sterk in hun afhankelijk van God in de kracht van de Heilige Geest. De gemeente straalt een realiteit uit die niet kapot te maken is. En om daar bij te horen moet men een gedegen beslissing maken.

Wij hebben van evangelisatie een discobal gemaakt, we proberen mensen te trekken door het zo mooi mogelijk voor te spiegelen. En het werkt, mensen zijn aangetrokken, maar niet omdat we het licht van de Heilige Geest in deze wereld schijnen. Er moet maar 1 reden zijn om Jezus te volgen en dat is omdat we werkelijk geloven dat Hij de waarheid is en er geen andere weg is. En dat betekent een radicale beslissing.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.