Niet te spotten

Handelingen 5

8 En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. 9 Petrus zei tegen haar: Waarom toch hebt u met elkaar afgesproken de Geest van de Heere te verzoeken? Zie, de voeten van hen die uw man begraven hebben, zijn voor de deur en zullen u ook uitdragen. 10 En zij viel onmiddellijk voor zijn voeten neer en gaf de geest. En toen de jongemannen binnengekomen waren, troffen zij haar dood aan, en zij droegen haar naar buiten en begroeven haar bij haar man. 11 En er kwam grote vrees over heel de gemeente en over allen die dit hoorden. (Handelingen 5:8-11)

Dat is natuurlijk niet gek, na zo’n voorval kijk je wel uit met wat je doet. Met God valt blijkbaar niet te spotten. En als wij werkelijk geloof hebben moet dit verhaal ons ook vrees geven, een gezonde vrees voor een God die Heilig is. We moeten ons bewust zijn voor wat we doen met ons leven.

De man is al weggedragen, hij heeft er voor gekozen om dit heilige moment te bedriegen. En nu krijgt de vrouw ook de keuze om te laten zien waar zij staat. Dit is misschien een goed voorbeeld van de verantwoordelijkheid die ieder van ons zelf heeft. Soms proberen we te schuilen achter onze ouders of echtgenoot, maar het is duidelijk dat onze eigen daden bepalend zijn.

Misschien was ze het niet eens geweest met haar echtgenoot, misschien had hij haar onder druk gezet, maar ze had de keuze om ‘nee’ te zeggen. En zo moeten wij ook naar ons leven kijken, wij hebben ook al die keuzes om God te laten zien waar we staan. Zijn we werkelijk afhankelijk van de God van ons leven of hebben we het idee dat we toch wel een loopje kunnen nemen met God?

God vrezen is niet hetzelfde als bang zijn, God vrezen is weten dat Hij alles ziet en altijd bij ons is. God vrezen is uit dit weten wandelen. De angst moet pas komen op het moment dat we de verkeerde weg op gaan. Vrezen is bewust zijn van Gods aanwezigheid, bewust dat we niets kunnen verbergen voor God.

En alleen uit dit vrezen kunnen we de wijsheid vinden zoals beschreven in het Bijbelboek Spreuken. Alleen als we onszelf zo bewust zijn dat God alles ziet en alles oordeelt, zullen we werkelijk in wijsheid wandelen. Want als Ananias en Safira deze vrees ook hadden dan zouden ze niet op deze plek terecht gekomen zijn.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.