De tijd van handelingen

Handelingen 5

5 Toen Ananias deze woorden hoorde, viel hij neer en gaf de geest. En er ontstond grote vrees bij allen die dit hoorden. 6 En de jonge mannen stonden op, legden hem af, droegen hem naar buiten en begroeven hem. 7 En het gebeurde na verloop van ongeveer drie uur dat ook zijn vrouw daar binnenkwam, zonder te weten wat er gebeurd was. 8 En Petrus antwoordde haar: Zeg mij, hebt u beiden het land voor zoveel verkocht? En zij zei: Ja, voor zoveel. (Handelingen 5:5-8)

Bij het lezen van dit Bijbelboek moeten we ons meer en meer realiseren dat we de rol van de Heilige Geest onderschatten. Het lichaam van Jezus hier op aarde moet vol zijn van de Geest van God. En dan maakt het niet uit bij welke denominatie wij horen, het onderschatten gebeurt overal. Of we nu bij een charismatische beweging horen waar we de nadruk leggen op de Heilige Geest of bij een andere denominatie waar de Heilige Geest tussen de andere dogmatische boeken staat, het werkelijk toelaten van de Heilige Geest is er nauwelijks.

In alle gevallen hebben mensen de leiding over wat er precies gebeurt in een gemeente. We proberen regels op te stellen, alles wat niet normaal is proberen we aan banden te leggen. We vergaderen uren over wat we moeten doen. Wij zijn degenen die proberen om de gemeente zo ‘puur’ mogelijk te houden. Wij zijn de beschermers van onze theologie geworden.

Waar is ons vertrouwen in de Heilige Geest? Is het niet Gods Geest die de gemeente puur moet houden? De gemeente heeft leiders nodig zoals Petrus en Johannes, leiders die vol van de Heilige Geest zijn en compleet in afhankelijkheid van Hem wandelen. Leiders die God vrezen en niet mensen.

En dat is wat er hier gebeurd, hoe luguber het in onze oren ook klinkt. Hier gebeurt precies wat er in onze gemeenten ook moet gebeuren. De Heilige Geest die Zijn heiligheid beschermt, de Heilige Geest die harten openbaart, de Heilige Geest die de weg wijst op het rechte pad. En als we dit vertrouwen hebben in de Geest van God dan zal het leven er heel anders uitzien.

We kunnen dit Bijbelboek niet lezen en het afdoen alsof het alleen voor die tijd was. Want dan zeggen we als kerk eigenlijk dat we God’s kracht helemaal niet nodig hebben. Dan gaan we weer terug naar de tijd van de wetten van Mozes die we op eigen kracht proberen te houden.

Nu is het de tijd van handelingen, dit Bijbelboek is nog niet af, want de geschiedenis van het werk van de Heilige Geest gaat door. En wij spelen daarin een centrale rol, want wij zijn die kruiken die gevuld moeten worden met de Heilige Geest.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.