Antwoord

Handelingen 4

29 Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, 30 doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. 31 En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeenwaren, bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord van God met vrijmoedigheid. (Handelingen 4:29-31)

Met het eerste gedeelte in dit laatste vers kunnen we eigenlijk niet zoveel. Ze voelden aardschokken, en dan? Het is leuk dat het er staat, maar het heeft eigenlijk weinig nut. Ons geloof wordt er niet echt groter van, we zullen er dus weinig preken over horen.

En toch vindt Lukas het belangrijk genoeg om het op te nemen in zijn brief. De discipelen waren net terug gekomen van de ontmoeting met de religieuze leiders. Ze komen terug bij de andere volgelingen van Jezus en getuigen van het plan van God. Daarop volgt een gebed waarin ze God vragen om kracht zodat men vrijmoedig kan blijven spreken over het werk van Jezus.

En dan komt de aardschok, maar waarom? Deze aardschok is een reactie van God, ze hadden er niet om gevraagd, maar toch is het God die op zo’n manier reageert. Doe maar normaal dan doe je al gek genoeg zouden wij Nederlanders zeggen. Maar misschien kunnen we hier toch wat leren, want het is wel God die op zo’n manier reageert. Blijkbaar vindt Hij dit de beste manier om te antwoorden op het gebed van deze volgelingen van Jezus.

Wij nuchtere Nederlanders moeten eens stilstaan bij wat God hier doet. Hij kiest ervoor om gek te doen, Hij kiest er voor om Zijn heerlijkheid op dat moment te openbaren als antwoord op het gebed van deze mensen. Wij moeten stoppen met God in een doosje te duwen, want wij beperken Hem met ons nuchtere geloof.

God laat zien dat Hij antwoord, God overlaat hen met de kracht waarom ze hebben gevraagd. Waar is ons geloof in een God die meer doet dan wij ons kunnen voorstellen? Waar is ons verlangen naar Zijn kracht zodat wij ook de vrijmoedigheid hebben om te getuigen? Dit vers moet wel degelijk ons geloof sterker maken, want we mogen weten dat Hij voor ons is en niet tegen ons, Hij er naar verlangt om ons gebed te beantwoorden met meer dan wij voor ogen hadden.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.