Vrijmoedigheid

Handelingen 4

27 Want, in waarheid, tegen Uw heilig Kind Jezus, Die U gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen, 28 om alles te doen wat Uw hand en Uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. 29 Nu dan, Heere, sla acht op hun bedreigingen en geef Uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid Uw Woord te spreken, 30 doordat U Uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de Naam van Uw heilig Kind Jezus. (Handelingen 4:27-30)

Wat deze volgelingen van Jezus heel goed begrijpen is dat de religieuze leiders en de andere leiders het helemaal niet op hen gemunt hebben. De strijd die deze leiders strijden is in werkelijkheid een strijd tegen God, tegen Jezus de heilige Zoon van God. En zelfs dat was ingecalculeerd door God. En dit moet ons rust geven, want alle aanval op de christelijke religie in Nederland is geen aanval op ons. Ze vallen ons niet aan, maar ze vallen hun Schepper aan.

Misschien voelen we ons geïntimideerd door de kerkverlating, misschien beginnen we zelf wel te twijfelen of er werkelijk een God is. Maar we mogen sterk staan in het geloof dat God een plan heeft. Misschien is het juist goed dat de kerk in Nederland in een hoek gedrukt wordt, zodat de kerk gereinigd wordt. Want in deze tijd wordt duidelijk wie werkelijk vertrouwt op God.

En dat is ook wat er gebeurt met deze volgelingen van Jezus, ze worden sterker in hun vertrouwen op God. Want in deze verdrukking richten ze zich op God dat Hij kracht geeft om door te gaan in deze moeilijke tijd. Ze willen vast blijven houden aan het plan dat God heeft.

Het verlangen voor Gods plan in de harten van deze volgelingen is zo sterk dat ze niet willen vallen voor angst. Ze willen dat God hen de vrijmoedigheid blijft geven om door te gaan met het werk dat Hij hen gegeven heeft. Wanneer is het voor ons het laatst dat wij dit hebben gebeden? Want dat zegt iets over ons verlangen, zijn wij bezig met het plan van God, of zijn wij afgeleid door de impressies van deze wereld?

De focus die deze eerste christenen hadden was het plan dat God had. Jezus was gekomen om een nieuw koninkrijk te beginnen en daar wilden zij onderdeel van zijn. En wat er ook om hen heen gebeurde, Gods plan was het belangrijkste. Laten wij ook bidden: God geef ons ook deze vrijmoedigheid en focus in het leven.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.