In your face

Handelingen 4

8 Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël! 9 Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, 10 laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. (Handelingen 4:8-10)

Je kunt bijna de grote glimlach op het gezicht van Petrus zien. Ze waren gearresteerd maar dat maakte Petrus niets uit, want dit is nu waar hij voor leeft. Het is alsof hij blij is dat ze hen gearresteerd hebben en helemaal om de reden waarvoor. Ze hebben namelijk een wonder verricht, ze kunnen hen niets maken.

De religieuze leiders hoopten natuurlijk op een ander antwoord en dat zien we ook in de reactie van Petrus. Petrus draait niet eerst om de hete brij heen, net als Jezus heeft hij geen enkele angst voor deze religieuze leiders. Het lijkt alsof Petrus zegt: ‘natuurlijk willen jullie iets anders horen en dachten jullie dat het tijdperk Jezus voorbij was, maar niets is minder waar.’

Het is in de Naam van Jezus Christus dat dit gebeurd is. En als extra tik voegt Petrus daar nog aan toe dat het Jezus de Nazarener is. Dat wat de religieuze leiders voorheen gebruikten als argument om Jezus in diskrediet te brengen gebruikt Petrus juist nu om de ‘juiste’ Jezus te identificeren. Alles wat de religieuze leiders hebben geprobeerd heeft compleet gefaald. Ze hadden Jezus uit de weg willen ruimen, ze hadden elke herinnering aan Hem willen uitvegen, maar het tegenovergestelde is waar.

Het is deze Jezus die er ook nu voor heeft gezorgd dat deze kreupele man weer kan lopen. Ze hebben nu twee keuzes, of ze geven het op en erkennen dat Jezus werkelijk is opgestaan uit de dood, of ze worden nog harder in hun aversie.

Het is goed om zo geconfronteerd te worden met de waarheid. Soms vertellen we het evangelie aan iemand op zo’n behoedzame wijze dat ze eigenlijk niet weten waar we het over hebben. We proberen soft te zijn om zo niemand te kwetsen, we vermijden onderwerpen die gevoelig liggen. Maar de keuze om Jezus te volgen is een keuze van eeuwige leven, dat is geen keuze die we soft kunnen maken. Het is een keiharde beslissing.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.