Handelingen 2

Handelingen 2

44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; 45 en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. 46 En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; 47 en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. (Handelingen 2:44-47)

Bij het lezen van Handelingen 2 kunnen we niets anders concluderen dan dat dit de boodschap is voor de kerk van vandaag. Naast Openbaringen is dit Bijbelboek actueler dan ooit. Wij leven niet meer in het Oude Testament, ook het werk van Jezus is al volbracht, wij leven in de tijd die hier begonnen is. Hier is het startsein gegeven voor het leven van een nieuwe generatie zoals God dat voor ogen had.

En daar moeten wij van doordrongen raken, wij moeten onszelf laten confronteren door wat Lukas ons hier verteld. Het liefst snoepen wij een beetje van het Oude Testament en een beetje van deze wereld en een beetje van het werk van Jezus, maar het is nu toch echt de tijd om dat volledig achter ons te laten.

Nu is het de tijd dat we actief bezig zijn met het zoeken naar het Koninkrijk van God. Lees wat deze mensen aan het doen zijn, elke dag komen ze samen om te blijven groeien in hun geloof. Elke dag waren ze bezig met dit nieuwe werk dat God was begonnen. En elke dag kwamen er weer nieuwe mensen bij.

Pinksteren is het feest van de kerk van vandaag, de heerlijke belofte die God gegeven heeft aan een ieder die Jezus werkelijk wil volgen. Als we alle feesten van de kerk naast elkaar zetten dan vieren we elke keer een feest dat al is volbracht, de geboorte van Jezus, het sterven van Jezus en de opstanding van Jezus. Maar Pinksteren is het enige geest dat nog niet is afgelopen.

Wat een heerlijke boodschap, wat een heerlijke belofte waaraan wij ons mogen vasthouden. Deze werkelijkheid die Lukas beschrijft mag en kan onze werkelijkheid vandaag de dag zijn. En dan gaat het er niet om dat we elke dag maar een kerkdienst hebben en elke dag met elkaar gaan eten om zo te voldoen aan wat er hier in Jeruzalem gebeurd. Het gaat er om dat wij vervult raken van de Heilige Geest en dan gebeuren er vanzelf dingen die net zo mooi zijn als Handelingen 2

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.