Klaar?

Handelingen 1

23 En zij stelden er twee voor: Jozef, die Barsabas heette, die ook Justus genoemd werd, en Matthias. 24 En zij baden en zeiden: U Heere, Kenner van het hart van allen, wijs van deze twee er een aan, die U uitgekozen hebt 25 om deel te krijgen aan deze bediening, namelijk aan het apostelschap, waarvan Judas afgeweken is om naar zijn eigen plaats te gaan. 26 En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd. (Handelingen 1:23-26)

Deze manier van beslissingen maken was heel normaal in de joodse cultuur. De hogepriester was zelfs uitgerust met de Urim en Tummim, een soort dobbelstenen waarmee de wil van God kon worden opgevraagd. Het voorstel van Petrus was vanuit het oude testament dan ook helemaal niet raar.

Het is gelijk ook de laatste keer dat deze methode voorkomt in de bijbel. De eerst volgende keer dat er gezocht wordt naar mensen die kunnen helpen wordt er gezocht naar mensen die vol van de Heilige Geest zijn. Dus dan wordt de keuze gebaseerd op de vruchten van de Heilige Geest in het leven van de mensen. En dan niet alleen de vruchten die Paulus bespreekt in Galaten 5 maar ook de vruchten van wonderen die de Heilige Geest door het leven van de mensen doet.

Hier bidden de volgelingen van Jezus tot God dat Hij een keuze maakt, want Hij is de kenner van harten. Hij weet precies wat er in ons omgaat. En dat is een heerlijk idee voor die mensen die op God willen vertrouwen, maar het kan een angstig idee worden voor die mensen die wat te verbergen hebben. Maar wij mogen hier op vertrouwen, wij mogen vol van geloof weten dat Hij precies weet wat er in ons hart omgaat.

En God kiest Matthias en iedereen is het daar mee eens. Het is aan de ene kant wel grappig dat Lukas dit laatste er aan toevoegt, want wie zou het er nou niet eens kunnen zijn met de keuze van God. Aan de andere kant gaan wij niet heel vaak tegen de keuze van God in? Hebben wij niet heel vaak bedenkingen bij wat God aan het doen is?

Het is een leuk en spannend moment zo tussen de hemelvaart van Jezus en de komst van de belofte van God. Maar het getal is weer twaalf zoals Jezus het bedoeld had. En iedereen is het er mee eens en daarbij waren ze afhankelijk van God. Dit klinkt als een gemeente die klaar is om de kracht van God te ontvangen, een gemeente die nederig is en afhankelijk van de God die onze harten kent.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.