Hemelvaart

Handelingen 1

9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, 11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. (Handelingen 1:9-11)

En weer zijn de discipelen getuigen, nu zijn ze getuigen van de hemelvaart van Jezus. En dit is ook onderdeel van het evangelie waarover ze zullen getuigen, Jezus die nu op de troon zit aan de rechterhand van God.

Een juffrouw die de kinderen een mooie opdracht geeft. Ze heeft net een heel verhaal afgestoken over wat de kinderen moeten gaan doen en nu zegt ze dat de kinderen maar gewoon moeten beginnen dan wordt het vanzelf wel duidelijk. Ze klapt in haar handen en de kinderen rennen naar hun stoel en gaan aan het werk, maar er zijn een aantal kinderen die staan daar een beetje verdwaasd. Het dringt allemaal niet zo door en de juffrouw verteld hen: ‘hup, hup, aan het werk jullie.’

Zo stonden de discipelen daar op het moment dat Jezus naar de hemel ging. Een beetje verdwaasd, want dit hadden ze nog niet eerder zien gebeuren. En daarom kwamen de twee mannen in witte kleren, ze moesten nog even dit laatste duwtje geven om ze toch aan het werk te krijgen. Want nu volgen ze Jezus niet meer letterlijk op de voet, maar moeten ze leren hun eigen keuzes te maken.

De mannen in witte kleren laten de discipelen weten dat Jezus weer terug zal komen zoals Hij is weggegaan. Over Jezus hoeven ze niet in te zitten, als het moment daar is zal Hij precies op deze manier weer terugkomen. En dat moet de discipelen geruststellen, nu kunnen ze gewoon naar Jeruzalem gaan en doen wat Jezus hen heeft verteld.

Deze getuigenis over de hemelvaart is een heerlijke openbaring. Het laat ons weten dat Jezus nu Zijn positie heeft ingenomen, Hij zit op de troon en regeert. Het betekent ook dat wij nu verder moeten gaan totdat Hij terug komt. Want dat is zeker, Hij komt precies zo weer terug zoals Hij hier is vertrokken.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.