Nog zoveel meer

Lukas 24

32 En zij zeiden tegen elkaar: Was ons hart niet brandend in ons, toen Hij onderweg tot ons sprak en voor ons de Schriften opende? 33 En op datzelfde moment stonden zij op en keerden terug naar Jeruzalem, en vonden de elf discipelen en hen die bij hen waren, bijeen. 34 Die zeiden: De Heere is werkelijk opgewekt en is aan Simon verschenen. 35 En zij vertelden wat er onderweg gebeurd was, en hoe Hij door hen herkend was bij het breken van het brood. (Lukas 24:32-35)

Deze twee mannen uit Emmaüs waren vertrokken uit Jeruzalem nadat de vrouwen getuigd hadden over het geopende graf en de mannen in witte kleren. Net als bijna alle andere discipelen hadden ze het niet serieus genomen en hadden ze daarom ook niet gewacht op het moment dat Petrus zou terugkomen met zijn bevindingen.

Nu komen ze terug en het eerste wat de discipelen zeggen is dat Petrus Jezus heeft ontmoet. Ze weten namelijk uit ervaring dat de getuigenis van Petrus hen wel heeft overtuigd. Maar de twee mannen hebben dat eigenlijk niet meer nodig, zij hebben zelfs nog meer te vertellen. Jezus heeft namelijk de tijd genomen om met hen alles uit te leggen.

Wat we als christenen moeten realiseren is dat we altijd groeien, God is nooit klaar met ons. De discipelen dachten deze twee mannen er even van te overtuigen dat Jezus werkelijk is opgestaan, maar ze krijgen juist nog meer openbaringen van God. En daar hebben we elkaar voor nodig en moeten we altijd open staan voor wie dan ook.

Als we teveel gefocust raken op een bepaalde prediker of zelfs een bepaalde stroming doen we onszelf oogkleppen op. Gods liefde is zoveel groter, we hebben elkaar nodig. We moeten leren luisteren naar elkaar en ook naar de vrouwen in ons midden. En dit vraagt van ons dat we nederig zijn.

Wat er hier gebeurd is dat de openbaring van God brandt. Gods heerlijkheid gaat als een lopend vuurtje van hart tot hart. Het vuur dat bijna was gedoofd omdat men geen toekomst meer zag brandt nu als  nooit tevoren. Bidt dat dit vuur in de kerk ook weer mag branden als nooit te voren. Dat we elkaar aansteken met het virus van Gods liefde. Want er is nog zoveel meer om te ontdekken in God.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.