Kijken

Lukas 24

17 En Hij zei tegen hen: Wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? 18 En de één, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zei tegen Hem: Bent U als enige een vreemdeling in Jeruzalem dat U niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? 19 En Hij zei tegen hen: Welke dan? En zij zeiden tegen Hem: De dingen met betrekking tot Jezus de Nazarener, Die een Profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk; 20 en hoe onze overpriesters en leiders Hem overgeleverd hebben om Hem ter dood te veroordelen, en Hem gekruisigd hebben. 21 En wij hoopten dat Hij het was Die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. (Lukas 24:11-12)

Jezus weet het als geen ander en toch vraagt Hij aan deze twee mannen die op weg zijn naar het dorp Emmaüs wat er aan de hand is. Hij wil eerst uit hun mond horen hoe zij deze roerende tijd hebben ervaren. Jezus speelt hier geen spelletje met deze mannen, want Jezus heeft deze tijd gewoon op een hele andere manier beleefd dan deze mannen.

Want deze mannen hebben deze tijd ervaren als een ramp, want een dienstknecht van God werd behandeld als een misdadiger. En niet alleen door een boze menigte, maar juist door de religieuze leiders, het hart van hun religie heeft Jezus verworpen. En zij hadden zo de hoop dat deze Jezus de verlosser zou zijn.

We kunnen werkelijk de verslagenheid in deze woorden proeven en dat is waarom Jezus hen vraagt wat er aan de hand is. Want voor Jezus is het volbracht, het werk is gedaan, alles is vervuld. Maar de mannen voegen er nog aan toe dat het drie dagen geleden is dat dit alles is gebeurd, met andere woorden; de tijd heelt de wonden.

Soms kunnen we zo verschillend naar een situatie kijken. Wat voor God een overwinning is, kan voor ons een falen lijken. Wat voor ons een ramp is, is voor God een moment om Zijn heerlijkheid te openbaren.

Het is mooi om te zien dat Jezus niet gelijk met een donderpreek komt, maar Hij probeert ons op ons niveau te ontmoeten. Want dat is wat Hij hier doet, Hij laat de mannen eerst hun hart luchten over hoe zij het hebben ervaren. Natuurlijk zal Jezus uiteindelijk op het punt komen dat ze Zijn werkelijkheid moeten leren zien, en dat is ook wat wij allemaal moeten leren zien.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.