Blind

Lukas 24

13 En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat zestig stadiën van Jeruzalem verwijderd was en waarvan de naam Emmaüs was. 14 En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. 15 En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus Zelf bij hen kwam en met hen meeliep. 16 Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden. (Lukas 24:11-12)

Direct na de ontdekking van de vrouwen en de bezichtiging van het graf door Petrus komt Lukas met een verhaal over twee mannen die ook gedesillusioneerd vertrekken uit Jeruzalem. Er was weinig hoop onder de volgelingen van Jezus dat er nog toekomst zit in het werk dat Jezus is begonnen.

Maar Jezus geeft niet op en de tijd die Hij nog op aarde was gebruikt Hij dan ook om juist die mensen die serieus Hem aan het volgen waren te laten zien dat het niet voorbij is. Juist die mensen die ontdaan zijn door alles wat er is gebeurd moeten weten dat dit wel de weg is die de Vader wilde dat Hij ging. En dan zal het geloof weer helemaal terug zijn, sterker dan voorheen.

Gods weg met mensen is zo mooi om te zien. Als christenen kunnen we eigenlijk alleen maar met een dankbaar hart terug kijken op ons leven en dan zien we dat God elke stap van ons leven van dichtbij meemaakte. Ook al zien we het in het midden van strijd misschien niet, maar uiteindelijk is het God die in elke stap ons de kracht geeft.

Jezus komt bij deze twee mannen die Jeruzalem maar de rug toe keren. Wat was dit een rare vertoning, de Heer die zij volgden werd als een misdadiger behandeld, maar het is deze zelfde man die nu bij hen komt lopen, maar ze zien het niet. Hun ogen zijn gesloten zodat ze Jezus niet kunnen herkennen. Hoe dit precies werkt is niet duidelijk, maar het is een keuze van God omdat ze nog door deze laatste fase heen moeten.

Sommige mensen worden hier kriegelig van, ze kunnen maar niet accepteren dat God zoiets bij ons mensen zou doen. Het berooft ons van onze vrije keuze. Maar we moeten er juist blij van worden, want we zien hier Gods hand actief aan het werk. Deze mannen zijn zo belangrijk voor de Vader dat Hij heel bewust hun ogen afdekt, want Hij weet dat ze alleen zo de diepte van Zijn werk zullen kunnen begrijpen. Eerst moeten ze nog door een contemplatie gaan totdat ze op elk onderdeel van het evangelie hebben gekauwd.

Wij dienen een goede God die alles doet om ons leven te verdiepen, te bevrijden en te verblijden. En zo mogen wij vertrouwen op Hem en Zijn werk in ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.