Puzzelstukje

Lukas 22

7 De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. 8 En Hij stuurde Petrus en Johannes eropuit en zei: Ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. 9 Zij zeiden dan tegen Hem: Waar wilt U dat wij het gereedmaken? 10 En Hij zei tegen hen: Zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoetkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. 11 En u zult tegen de heer des huizes zeggen: De Meester zegt u: Waar is de eetzaal waar Ik het Pascha met Mijn discipelen eten zal? 12 En hij zal u een grote bovenzaal wijzen, die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. (Lukas 22:37-12)

Daar waar Jezus nog een beetje flexibel was in het begin van Zijn leven en werk, is Jezus nu heel krampachtig. Niets laat Hij nu aan het ‘toeval’ over, Hij heeft alles onder controle, alles is tot in de puntjes geregeld. De discipelen moeten alles precies doen zoals Hij voorzegt, deze Pascha moet een onuitwisbare herinnering zijn voor de discipelen en deze laatste uren moeten Hem werkelijk naar het kruis brengen.

Soms gaat het zo ook in ons leven, er zijn dan van die momenten dat elke seconde is geregisseerd door de Vader. God heeft dan een speciaal plan dat geen enkele spontaniteit van onze kant kan verdragen. Maar meestal is ons leven meer flexibel, zoals Jezus als een kind van 12 in de tempel zit en dan toch uiteindelijk met Zijn ouders meegaat.

Zoals Jezus op dat moment alles in handen had, zal de wereld ook steeds strakker worden geregisseerd. Naar mate het einde der tijde er aan komt zal God langzaam alles op z’n plek leggen. Het zijn dan net puzzelstukjes waar wij onderdeel zijn van slechts een enkel puzzelstukje. En waarschijnlijk is ons overzicht dan groot genoeg om te begrijpen wat ons puzzelstukje betekent.

Wij moeten dan net als de discipelen handelen, ook al begrijpen we niet het hele plan, we moeten doen wat God van ons vraagt. En als we niet weten wat God van ons vraagt, moeten we daarnaar gaan zoeken. Want ook jou wil Hij betrekken bij het plan, ook jouw leven is voor Hem belangrijk voor het grote plan dan zich aan het ontvouwen is.

We moeten niet met verwondering deze verzen lezen alsof het zo bijzonder voor God is om dit allemaal zo geregeld te krijgen. We moeten niet met verbazing de wonderen van Jezus lezen. Het is normaal, Hij is God, Hij kan dat. In plaats daarvan moeten we gericht zijn op het werk dat God wil dat wij doen in Zijn plan. Wat is Zijn verlangen met ons leven in dit puzzelstukje waar wij wonen?

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.