Ieder zijn keuze

Lukas 22

3 Toen voer de satan in Judas, die de bijnaam Iskariot had, die bij het getal van de twaalf behoorde. 4 En hij ging weg en sprak met de overpriesters en bevelhebbers van de tempelwacht hoe hij Hem aan hen zou overleveren. 5 En zij verblijdden zich en kwamen overeen hem geld te geven. 6 En hij stemde erin toe en zocht een geschikte gelegenheid om Hem, buiten de menigte om, aan hen over te leveren. (Lukas 22:3-6)

Wat stellen wij ons voor bij het invaren van satan in Judas? Wij hebben niet zo’n helder beeld over de geestelijke wereld. Als onze ogen al voor 5 seconden geopend zouden worden voor de geestelijke wereld dan zouden we een heel ander beeld hebben van het leven. De geestelijke en natuurlijke wereld zijn helemaal niet zo ver van elkaar verwijderd, ze zijn eerder in elkaar verstrengeld.

Vers 4-6 zijn in werkelijkheid vol van een geestelijke activiteit, hoe natuurlijk het ook lijkt. Ze zijn gedreven door de gedachten ingegeven door satan. Want dat is de boodschap die Lukas hier geeft, dit is niet zomaar een eenling die hier aan het werk gaat, dit is het kwaad van de wereld die Jezus uit de weg wil ruimen.

Is Judas dan een poppetje dat gebruikt wordt? Ja en nee. Hij is inderdaad een marionet geworden en toch heeft hij daar zelf voor gekozen. Want dat is hoe het gaat met satan, in werkelijkheid zijn wij degene met de autoriteit over satan, maar door zijn leugens hebben we het uit handen gegeven. Zoals Eva satan geloofde op zijn blauwe ogen zo gelooft de meerderheid van de wereld ook de leugen van satan.

Misschien denken wij bij een geestelijke wereld aan zwarte schimmen of dansende engeltjes, maar het is veel dichter bij onze werkelijkheid. Veel in deze wereld is in werkelijkheid ingegeven door wat satan wil dat wij van deze wereld maken. En de wereld heeft de regie uit handen gegeven. Wij hebben een keuze om het weer terug te nemen en satan de deur te wijzen.

Het invaren van satan gebeurt niet van de ene op de andere dag. Judas heeft in zijn positie als penningmeester onder de volgelingen van Jezus open gestaan voor de leugens van satan en dit moment is de finale van het werk van satan in zijn leven. En nu gaat hij er op uit om Jezus te verkopen voor wat geld. We kunnen er hele theorieën op los laten, maar laten we gewoon dicht bij de werkelijkheid blijven. Dit was zijn keuze voor een beetje geld en dit was de keuze van satan om God tegen te werken.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.