Oprecht geloof

Lukas 19

45 En toen Hij de tempel was binnengegaan, begon Hij hen die daarin verkochten en kochten, eruit te drijven. 46 Hij zei tegen hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. 47 En Hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel, en de overpriesters en de schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden Hem om te brengen. 48 En zij vonden niets wat zij zouden kunnen doen, want heel het volk hing Hem aan terwijl het naar Hem luisterde. (Lukas 19:45-46)

Eerst reinigt Jezus de tempel omdat Hij ziet dat het voor iets gebruikt wordt dat niets met Zijn Vader te maken heeft. Deze heilige plek is ontheiligd door de honger naar geld. En dat die honger naar geld in ons hart leeft is nog tot daar aan toe, maar dat die honger zo ver gaat dat we zelfs God daarbij niet ontzien, gaat te ver.

Dan laat Jezus zien hoe het wel moet en Hij begint onderwijs te geven in de tempel. De Vader kijkt trots toe hoe Zijn Zoon deze heilige plek weer heilig maakt. Het draait nu weer om de relatie tussen de mensen en hun Schepper, God is niet langer buiten gesloten. Want dat is het onderwijs dat Jezus geeft, een religie dat puur is en werkelijk op God gericht.

En dan zien we ook een contrast tussen de religieuze leiders en Jezus, want alles waar zij mee bezig waren op dat moment is het zoeken naar fouten in het leven van Jezus. En dat is en blijft het contrast tussen een goed religieus leven en een surrogaat religieus leven. Want alles wat er niet op gericht is om een betere relatie met de Vader te hebben is een valse religie.

Veel mensen denken dat ze wel goed genoeg christen zijn, maar zolang we niet actief bezig zijn met het versterken van ons geloof in de Vader zijn we met precies hetzelfde bezig als de religieuze leiders. We zijn dan afgeleid van het werkelijke doel van onze tempel. Wij zijn een tempel om God het doel van ons leven te maken, Hij komt bij ons wonen om zo onze God te zijn.

En natuurlijk kunnen de religieuze leiders niets vinden om Jezus te veroordelen. Want als wij oprecht bezig zijn met het dienen van de Vader dan is er niets waarop mensen ons kunnen pakken. Het leven is zo simpel als we werkelijk een tempel zijn waar God in komt wonen, een tempel die er werkelijk op gericht is om God lief te hebben.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.