Onze eigen tempel

Lukas 19

45 En toen Hij de tempel was binnengegaan, begon Hij hen die daarin verkochten en kochten, eruit te drijven. 46 Hij zei tegen hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed zijn, maar u hebt er een rovershol van gemaakt. (Lukas 19:45-46)

In de andere evangelien wordt dit gedeelte ook beschreven maar spreekt het veel meer tot de verbeelding. Jezus die een zweep maakt en de dieren de tempel uitjaagd, tafels met wisselgeld omgooit en met een grote stem de mensen duidelijk maakt dat dit een heilige plek behoort te zijn. Het maakt Hem echt boos om dit zo te zien, want Hij weet dat dit het hart van de Vader pijn doet, dit is niet wat God voor ogen had toen Hij Mozes de opdracht gaf om een tempel te bouwen.

Deze plek moet boven alles een plek zijn waar mensen zich werkelijk op God kunnen richten. Voor ons lijkt een tempel een beetje gedateerd, het voorhangsel van het heilige der heiligen zou gescheurd worden. Waarom maakt Jezus er dan toch zo’n groot verhaal van? Het gaat Jezus namelijk om het hart, de motivatie in wat wij doen. Of het nu deze tempel in Jeruzalem is of ons eigen leven het gaat er altijd om hoe wij er in staan.

De mensen hebben van deze tempel een plek gemaakt waarvoor het niet bedoeld was. Deze plek was speciaal ingericht om God te dienen, om gericht te zijn op Hem alleen. Maar deze mensen hebben het gebruikt om er zelf beter van te worden. Het maakte hen niet uit wat God er van vindt, dit was voor hen blijkbaar de beste plek om goed geld te verdienen.

Alles wat probeert een slaatje te slaan uit het evangelie, alles wat zich voorstelt als religie, maar in werkelijkheid eigen gewin is, is precies hetzelfde als wat hier gebeurt. Zo vaak zien we dat het sausje religie over onze eigen ideeen wordt gegoten, maar in werkelijkheid zijn het onze eigen ideeen waar we actief voor zijn en niet onze pure liefde voor God.

God verlangt er naar dat we oprecht zijn in ons geloof, dat we ook werkelijk met Hem bezig zijn. Er moeten geen belangenverstrengelingen zijn in ons geloof. God is de enige reden waarom we doen wat we doen. Elke andere reden is precies hetzelfde als wat deze verkopers en geldwisselaars hier doen. Wij zijn nu de tempel van de Heilige Geest en wij moeten onszelf nu afvragen wat Jezus zou doen als Hij onze tempel binnen zou komen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.