Beloning

Lukas 19

18 Toen kwam de tweede en zei: Heer, uw pond heeft vijf ponden opgeleverd. 19 En hij zei ook tegen hem: En u, wees machthebber over vijf steden. 20 En een ander kwam en zei: Heer, zie uw pond, dat ik had weggelegd in een zweetdoek. 21 Want ik was bevreesd voor u, omdat u een streng mens bent. U neemt wat u niet uitgezet hebt en u maait wat u niet gezaaid hebt. 22 Maar hij zei tegen hem: Uit uw eigen mond zal ik u oordelen, slechte slaaf. U wist dat ik een streng mens ben en dat ik neem wat ik niet uitgezet heb, en maai wat ik niet gezaaid heb. 23 Waarom hebt u mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan zou ik het ook bij mijn komst met rente hebben kunnen opeisen. (Lukas 19:18-23)

Jezus is heel duidelijk in deze gelijkenis, wij zullen worden beoordeeld op wat wij doen in dit leven. Ondanks de gangbare gedachte dat we door genade gered zijn en daardoor alles in kannen en kruiken is, wil Jezus met deze gelijkenis ons duidelijk maken dat het er toch echt anders aan toe zal gaan.

Natuurlijk is het Gods genade dat ons heeft gered, maar daarnaast is het nog steeds van belang hoe wij ons leven invullen. En zoals in de vorige overdenking aangegeven gaat het er dan niet om of wij onze ‘talenten’ gebruiken, het gaat God er om wat wij doen met ons hele leven. De tweede dienstknecht maakte van dat ene muntstuk, 5 muntstukken en naar aanleiding daarvan gaf de eigenaar hem de verantwoordelijkheid over 5 steden.

De derde dienstknecht heeft helemaal niets gedaan met dat ene muntstuk dat hij had gekregen. Te bang om te falen heeft hij het maar in de grond begraven om het terug te kunnen geven aan de eigenaar. Wat hij al die tijd gedaan heeft staat er niet, maar we kunnen er van uit gaan dat hij zijn eigen weg is gegaan zonder na te denken over wat de eigenaar van hem had gevraagd. En hierdoor zal hij niets ontvangen, zelfs dit ene muntstuk is van hem afgepakt.

Als christenen horen we bewust in het leven te staan. Bewust over hoe wij ons gedragen, bewust over de beslissingen die wij nemen in het leven. We moeten niet cruisen door het leven alsof we de eindstreep allang hebben gehaald. Op het moment dat we christen zijn geworden laten we weten dat we aan de start zijn verschenen om aan deze race deel te nemen.

De eerste man had zo zijn best gedaan en kreeg als beloning de verantwoording over 10 steden. Zo zullen wij in de eeuwigheid die gaat komen ook worden beloond naar aanleiding van wat wij hebben gedaan met het leven dat de Vader ons heeft gegeven.

This entry was posted in 42 Lukas, Bible. Bookmark the permalink.