Populistisch leiderschap

Lukas 19

11 Terwijl zij nu dit alles hoorden, sprak Hij een gelijkenis uit, die Hij eraan toevoegde omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het Koninkrijk van God onmiddellijk zou aanbreken. 12 Hij zei dan: Een zeker mens van hoge geboorte reisde naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. 13 En hij riep zijn tien slaven, gaf hun tien ponden en zei tegen hen: Doe daarmee zaken totdat ik terugkom. 14 En zijn burgers haatten hem en stuurden hem een gezantschap na om te zeggen: Wij willen niet dat deze man koning over ons zal zijn. (Lukas 19:11-14)

De mensen waren blijkbaar zo enthousiast over Zijn werk dat ze het idee hadden dat het koninkrijk waar Hij het over had zou aanbreken. Maar dat idee ging Jezus even recht zetten. Ondanks al het enthousiasme onder de mensen ziet Jezus het hart van de mensen. Dit enthousiasme heeft niets te maken met hun liefde voor God, het is een ‘populair’ enthousiasme.

Hoe kijken wij tegen deze wereld aan? Een verloren wereld die een redder nodig heeft? Verloren lammetjes die de weg zijn kwijt geraakt? Soms hebben we het idee dat er werkelijk mensen zijn die het verdienen om Gods aandacht te krijgen. Mensen die goed werk doen, vrienden waar we sympathie voor hebben, we zouden niet willen dat die mensen naar de hel gaan.

En toch leven we in een hele andere wereld en dat ziet Jezus en daarom vertelt Hij een gelijkenis. Het gaat hier om een man die op het punt staat de leiding over het koninkrijk te ontvangen. Hij geeft zijn slaven nog snel even wat verantwoordelijkheid. En op het moment dat hij al onderweg is naar de ceremonie sturen de burgers nog een delegatie om te laten weten dat ze helemaal niets met hem te maken willen hebben.

En misschien lijkt deze opmerking helemaal niets te maken te hebben met de rest van het verhaal, maar Jezus wil duidelijk maken dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat men God accepteert. Men wil idolen hebben in het leven, men heeft liever populistische leiders, maar echte leiderschap waardoor hun leven niet meer vrij is zal men afwijzen.

Jezus vertelt een verhaal dat ons er van bewust moet maken dat de weg die God gaat autoritair is. Hij bepaalt, Hij beslist en wij mogen Hem daarin volgen. God is niet alleen een God wanneer we blij zijn, God is precies dezelfde God wanneer alles tegenzit en we Hem niet meer zien zitten. Hij verlangt niet naar populariteit, Hij verlangt er naar om het juiste te doen in ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas, Bible. Bookmark the permalink.