Het juiste blikveld

Lukas 17

22 En Hij zei tegen de discipelen: Er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult één van de dagen van de Zoon des mensen te zien, en u zult die niet zien. 23 En zij zullen tegen u zeggen: Ziehier of ziedaar is Hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. 24 Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag. 25 Eerst moet Hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. (Lukas 17:22-25)

De religieuze leiders wilden wel eens weten wanneer dit koninkrijk zou komen, maar het Koninkrijk van God is binnen in ons. Het koninkrijk is geestelijk en zolang we het niet ervaren hebben zullen we er geen mening over kunnen hebben. En als Jezus deze boodschap aan de leiders heeft gegeven, richt Hij Zich tot de discipelen.

Want ook de discipelen moeten niet denken aan een koninkrijk dat zich zal openbaren op deze aarde zoals elk ander koninkrijk. Het moment zal komen dat Jezus niet meer onder hen is en er daardoor een verlangen komt naar Hem. Een verlangen naar de Zoon des Mensen zoals Hij op dat moment is, de Zoon van God hier op aarde als een mens zoals jij en ik. Jezus wil de discipelen waarschuwen om niet gefixeerd te raken op Hem als een mens, ze moeten weten dat dit koninkrijk in ons is.

Er zullen mensen komen die zullen zeggen dat ze Jezus zijn en zij zullen een verlangen bevredigen om Jezus te zien als die man die hier op aarde wandelde. Maar Jezus is Koning der koningen, Hij is Heer der heren. En dat moeten de discipelen leren. We moeten niet afgeleid worden door de gedachte dat Jezus hier is of daar. We moeten weten dat Jezus DAAR is waar Hij moet zijn. En als Hij komt dan zal Hij komen in al Zijn heerlijkheid. Jezus is geen religie, Jezus zit aan de rechterhand van God en aan Hem is gegeven alle autoriteit.

Jezus wil het blikveld van de discipelen verleggen, denk niet als de religieuzen, denk niet als de wereld, zie ik ben de Zoon van God, de Messias. Richt je op het hemelse, op het eeuwige. Jezus voegt er nog een nuchtere uitspraak aan toe, maar deze uitspraak heeft wel degelijk met deze boodschap te maken. Want Hij zal lijden, Hij zal worden verworpen door deze generatie, maar dat veranderd niets aan het koninkrijk dat Hij brengt.

Wat een heerlijk evangelie mogen wij ontvangen. Wij mogen uitkijken naar het moment dat Jezus komt. We hoeven niet hier en daar te gaan zoeken, we hoeven niet ons kerkelijk koninkrijk te bouwen, er is maar één koninkrijk dat geen kerkmuren kent. Laten we daarop gericht zijn, het koninkrijk zoeken dat Jezus bracht.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.