Niet fysiek

Lukas 17

20 En toen Hem door de Farizeeën gevraagd werd, wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde Hij hun en zei: Het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. 21 En men zal niet zeggen: Zie hier of zie daar, want, zie, het Koninkrijk van God is binnen in u. (Lukas 17:20-21)

Waarom zouden de religieuze leiders dit aan Jezus vragen? Het evangelie dat Jezus bracht was namelijk het evangelie van het nieuwe koninkrijk. Ook al heeft Jezus het een aantal keren over Zijn sterven, de kern van het evangelie dat Hij bracht was de komst van het Koninkrijk van God. Het Koninkrijk van God waar andere regels gelden, daar waar Jezus regeert.

Om de een of andere reden zijn wij het Koninkrijk van God uit het oog verloren. Wij zijn ons helemaal op het kruis gaan richten en hebben daarmee het zicht op het uiteindelijke doel van het kruis verloren. Wij denken dat het kruis het einddoel is en als we dat eenmaal gevonden hebben dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over onze (eeuwige) toekomst. Maar het kruis is ‘slechts’ het begin van een leven in het Koninkrijk van God dat Jezus bracht.

De religieuze leiders willen nu weleens weten wanneer dat koninkrijk komt. Maar ze kijken vanuit de verkeerde context naar het Koninkrijk van God. De religieuze leiders zijn al hun hele leven bezig met het zoeken naar regels en het formuleren van strakke grenzen waar binnen geleefd moet worden om echt een kind van Abraham te zijn. Zo gauw dit koninkrijk gekomen is waar Jezus het over heeft zullen ze het naar hun maatstaven toetsen, maar Jezus is hen al weer een stap voor.

Het Koninkrijk van God is niet te vergelijken met het koninkrijk dat de religieuze leiders hebben gebouwd. Zoals Jezus de Samaritaanse vrouw laat weten dat God verlangt naar aanbidders in geest en waarheid zo is het Koninkrijk van God ook geestelijk. We zullen niet kunnen zeggen, hier of daar is het koninkrijk, het zal niet grijpbaar zijn of te bekritiseren, want het is levend, het is geestelijk.

En daarom leeft het in ons, daarom is het niet van deze wereld. De religieuze leiders zoeken naar dat wat Jezus bracht op een verkeerde manier. Het is niet te vergelijken met iets hier op aarde, het is het geestelijke leven dat Jezus kwam brengen waarin we zullen wandelen van binnen uit. Niemand zal het van ons kunnen afpakken, niemand zal het werkelijk kunnen bekritiseren omdat men het eerst moet ervaren voordat men weet wat het inhoud.

Dit is het heerlijke van het evangelie van Jezus, het gaat waar we allleen kunnen komen als we werkelijk Jezus gaan dienen. Het Koninkrijk van God zal niemand kunnen vernietigen en niemand kan de regels bepalen. Als wij leven naar de Geest van God zullen wij daarin kunnen wandelen, het zal in ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.