Eigen inzicht

Lukas 17

14 En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. 15 En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. 16 En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem. En dit was een Samaritaan. 17 Toen antwoordde Jezus en zei: Zijn niet de tien gereinigd? Waar zijn dan de negen anderen? 18 Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? 19 En Hij zei tegen hem: Sta op en ga heen. Uw geloof heeft u behouden. (Lukas 17:15-18)

Waarom zouden deze tien mannen door God genezen moeten worden? Het lijkt er niet op dat ze echt deze genezing verdient hebben. Gezien de dankbaarheid die ze daarna niet laten zien, zou het beter geweest zijn dat ze ziek waren gebleven. Althans dat is waarschijnlijk onze manier van denken, wij gierige Nederlanders willen graag profijt kunnen zien van wat we doen.

En toch is het God die deze mannen geneest. Ze vragen om genezing en Hij geeft het hen op het moment dat Jezus hen vertelt dat ze zich aan de priesters moeten laten zien, gehoorzamen ze. Misschien was er maar één met een wat grotere mond die de anderen met zich mee trok naar Jezus toe. Misschien waren ze niet allemaal even vol van geloof maar liepen ze maar mee met de leider onder hen. En toch gaf God hen allemaal genezing, ze hadden genoeg geloof om naar de priesters toe te stappen.

En dit is belangrijk, want wij hebben een geloof gecreëerd dat alles zo ingewikkeld maakt. Als iemand niet genezen wordt dan zal er een reden voor zijn, we kunnen niet zomaar verwachten van God dat Hij werkelijk naar ons hoort. Maar alles wat deze tien mannen deden was Jezus vragen om ontferming en Jezus opende een deur voor hen om doorheen te stappen om zo hun genezing te ontvangen.

Maak God niet ingewikkeld voor jezelf en voor de mensen om je heen. Jezus is niet gekomen om de Vader meer ingewikkeld te maken, Jezus is gekomen om de Vader te openbaren. Weg met onze wijsheid en inzicht. Lukas schrijft dit nog steeds omdat hij ons wil laten zien hoe simpel geloof is.

Gods liefde is onvoorwaardelijk, wij hoeven niet bij Hem te komen met een zak vol goede daden. Wij zijn Zijn schepping, die tien mannen zijn ook door de Vader geschapen. Zou Hij dan niet willen luisteren naar Zijn schepsels? En zo moeten wij ook in het geloof staan, zoals Jezus zegt: al heb je het geloof als een mosterdzaadje….. Het enige waar we overheen moeten stappen is onze eigen wijsheid en inzicht om zo tot het geloof te komen als een kind vertrouwt op zijn/haar vader.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.