Geloof

Lukas 17

11 En het gebeurde, toen Hij naar Jeruzalem reisde, dat Hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. 12 En toen Hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen tien melaatse mannen naar Hem toe, die op een afstand bleven staan. 13 En zij verhieven hun stem en zeiden: Jezus, Meester, ontferm U over ons. 14 En toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen: Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. (Lukas 17:11-14)

Is dit hoe de wereld Jezus kent? Deze melaatse mannen hadden Jezus waarschijnlijk nog nooit ontmoet, het ging van mond tot mond. Ze hoorden van andere mensen over deze Jezus die mensen geneest, deze rabbi die een nieuw evangelie predikt, een evangelie inclusief genezing.

Ze roepen van een afstand naar Jezus, ze verlangen van deze Jezus dat Hij Zich ontfermt over hen. Ontferming betekent in deze context echt dat ze verlangen van Jezus dat Hij hen verlost van de ziekte die ze hebben. En nu zijn wij, de kerk van Jezus Christus hier op aarde, het lichaam van Jezus. Wij zijn Zijn vertegenwoordigers, wij moeten het levende bewijs zijn van Wie Jezus is.

Maar mensen komen niet meer bij ons voor genezing of verlossing. De geruchten gaan niet meer van mond tot mond over een kerk waar men werkelijk verlossing kan ontvangen. En eigenlijk is het best wel grappig wat Jezus hier doet. De mannen komen bij Hem voor genezing en Jezus stuurt ze direct door naar de priesters. En aan de mannen de keuze of ze geloven of niet.

Met hun ziekte die zichtbaar is over hun hele lichaam moeten ze naar de priesters gaan. Het is geen toeval dat Lukas juist dit verhaal hier plaatst. Een aantal verzen hier voor beschreef Lukas nog hoe Jezus de discipelen uitlegde dat ze gewoon moeten geloven. Ze moeten het gewoon doen. Is dit niet wat de kerk vandaag mist? Gewoon geloven?

Als we eerlijk naar ons persoonlijke geloof kijken, is het dan een geloof dat beschreven is in boeken, of is het een geloof dat werkt in ons dagelijks leven? Als we kijken naar het geloof in de kerk, is het een dogma dat we beschrijven op onze website zodat het duidelijk is voor de wereld en andere denominaties wat wij geloven, of is een geloof dat bergen kan verzetten?

Alles wat Jezus zei: ‘Ga naar de priesters’, en ze gingen. En op het moment dat ze heengingen werden ze gereinigd. Waarom? Geloof, dat is het enige antwoord voor elk probleem in ons leven. Geloof.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.