Groeien in geloof

Lukas 17

5 En de apostelen zeiden tegen de Heere: Vermeerder ons het geloof. 6 En de Heere zei: Als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen deze moerbeiboom zeggen: Word ontworteld en in de zee geplant, en hij zou u gehoorzamen. (Lukas 17:5-6)

De discipelen vragen om geloof en in de vorige overdenking is benadrukt dat het goed is van de discipelen om hier om te vragen. Ze erkennen daarmee dat ze gehoor willen geven aan de waarschuwingen van Jezus om niet te vallen over de struikelblokken. Ze zien in dat ze alert moet zijn in het volgen van Jezus, ze kunnen niet lichtvaardig doen over het dienen van God.

Maar nadat de discipelen Jezus vragen om meer geloof, lijkt Jezus’ antwoord niet al te positief. Het lijkt er op alsof Jezus wil zeggen dat Hij hen geen geloof kan geven, ze moeten het gewoon hebben. Zelfs al hebben ze een geloof als een mosterdzaadje, dan zouden ze al bomen in de zee kunnen planten.

Wij worden door zo’n opmerking eerder ontmoedigt dan bemoedigt. Op het moment dat er ziekte is of zonden waarin we maar geen overwinning lijken te behalen, willen we niet horen dat we niet genoeg geloof hebben. Dat doet ons pijn en maakt ons machteloos, want we hebben geen idee hoe we meer geloof kunnen hebben.

Maar als we het eens anders bekijken, dan geeft Jezus de discipel juist heel veel geloof met deze opmerking. Of anders gezegd, Jezus voedt het geloof van de discipelen met Zijn opmerking. Er is geen magische formule om geloof te krijgen, het moet gevoed worden door de waarheid. Want wat de duivel doet door met leugens te strooien, moet de waarheid ongedaan maken.

De duivel heeft ons er van overtuigd dat we niet kunnen voldoen aan de verlangens van God. De duivel heeft ons doen geloven dat we vastzitten in de situatie waarin we leven of het nu ziekte is of zonden. Maar wat Jezus hier doet is de waarheid vertellen, als wij het geloof als een mosterdzaadje hebben dan kunnen we bomen verplaatsen.

Het is juist bemoedigend wat Jezus hier doet, Hij voedt het geloof van de discipelen. Geloof is niet zo gecompliceerd, al heb je het vertrouwen in de Vader alsof het de laatste strohalm is in je leven, je zult bomen kunnen verzetten. En met deze waarheid moeten wij ons voeden, dit moet ons geloof doen groeien.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.