Die arme man heeft een naam

Lukas 16

19 Nu was er een zeker rijk mens, die gekleed ging in purper en zeer fijn linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. 20 En er was een zekere bedelaar, van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was, en die onder de zweren zat. 21 En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen; maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. 22 Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. 23 En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. (Lukas 16:19-23)

Jezus had het al gezegd, wat belangrijk is voor de wereld om ons heen is een gruwel voor God. Ook deze gelijkenis geeft weer een mooi inzicht in hoe de Vader werkt. We zullen nog verbaasd staan over wie we allemaal tegen zullen komen en wie we niet tegen zullen komen in het eeuwige leven. We zullen nog meer verbaasd staan over wie de meeste verantwoordelijkheid zal krijgen in het nieuwe koninkrijk.

Deze rijke is voor de mensen zeker een herkenbare persoon. Allemaal zullen ze wel iemand bij naam kennen die zo in de slappe was zit. En bij de religieuze leiders zal het nog erger zijn, hun sociale leven gaat juist om dit soort mensen. En veel van de hoorders zullen maar wat jaloers zijn op die rijke mensen, net als in onze tijd. Hoe vaak zijn wij niet jaloers op die mensen die weer geld hebben voor een gloednieuwe auto?

In de context van deze gelijkenis weten we dat de arme man een mooiere toekomst zal hebben dan de rijke man. Maar als we diep in ons hart gaan kijken dan is er nog steeds de jaloezie voor de mensen die miljonair zijn, die alles hebben wat hun hartje begeert. Nog steeds zien we dat leven als het ideaal voor onze tijd hier op aarde, maar God kijkt heel anders.

Het is zelfs grappig om te zien dat de rijke man geen naam heeft terwijl die arme bedelaar van wie men in het gewone leven niet zou weten hoe hij heet wel een naam heeft.

Deze boodschap is radicaler dan we op het eerste gezicht zouden denken. Hier wordt een hele sociale cultuur aan de kaak gesteld. Jezus draait alles om en zo moeten wij ook ons denken radicaal omdraaien. Niet langer moeten we geïnteresseerd zijn in al die rijke mensen of hollywoodsterren, maar we moeten weten dat wij een plek hebben in het Koninkrijk van God. We moeten weten dat God ons bij onze naam geroepen heeft, zoals Lazarus ook een naam had.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.