Trouwe slaaf

Lukas 12

49 Ik ben gekomen om vuur te werpen op de aarde en wat wil Ik nog meer, nu het al ontstoken is! 50 Maar Ik moet met een doop gedoopt worden, en hoe beklemt het Mij, totdat het volbracht is. 51 Denkt u dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde? Nee, zeg Ik u, maar eerder verdeeldheid. (Lukas 12:49-51)

Dit klinkt zo tegenstrijdig met het hele ‘God heeft iedereen lief’ evangelie. In de Bergrede spreekt Jezus nog goed van diegene die vrede stichten. Waarom begint Jezus dan nu over vechten en verdeeldheid te praten?

En als we dan in de context proberen te kijken, dan heeft Jezus het in de voorgaande verzen over onze verantwoordelijkheid. Dit lijkt ook niet echt te helpen om deze verzen te begrijpen. De rentmeester moet alert blijven, want de meester kan elk moment terug komen. En al zou de rentmeester niet alert blijven en dingen doen waar de meester niet blij mee is, dan nog hebben de slaven hun eigen verantwoordelijkheid.

En dat laatste lijkt toch wat licht te werpen op deze verzen. Want als wij ons er van bewust zijn dat wij zelf een keuze moeten maken over hoe wij ons leven in moeten richten en niet afhankelijk zijn van de dominee of onze ouders, dan kan daar wel eens wrijving door ontstaan. Hoeveel van ons hebben ruzie gehad met onze ouders omdat wij ons leven anders wilden inrichten?

Dat laatste hoeft niet perse een geestelijke reden te zijn geweest, maar het geeft aan dat als men bewust gaat leven er problemen kunnen ontstaan. In hoeveel gemeenten is er niet een splitsing geweest omdat mensen gingen nadenken over wat ze eigenlijk geloven?  Jezus is gekomen zodat wij die keuze bewust gaan maken, ieder voor zich. We kunnen niet langer lauwe christenen zijn, we moeten duidelijk een keuze maken in ons eigen leven.

Jezus is niet gekomen om vrede op aarde te brengen, Jezus is gekomen zodat wij oprecht worden in ons persoonlijke geloof. Schuil niet achter de dominee of je ouders, maak zelf een keuze. Al is de hele kerk verkeerd wij moeten de wil van God doen. En dat is het verlangen van Jezus voor ons persoonlijke leven. Het is jouw keuze, zoekt eerst het Koninkrijk van God. Zoek Zijn wil voor jouw leven en wees een trouwe slaaf.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.