Het is voor iedereen

Lukas 12

46 dan zal de heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht, en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem in het lot doen delen van hen die ontrouw zijn. 47 En die slaaf die de wil van zijn heer gekend heeft en geen voorbereidingen getroffen heeft en ook niet naar zijn wil gehandeld heeft, zal met veel slagen geslagen worden. 48 Wie echter zijn wil niet gekend heeft en dingen gedaan heeft die slagen verdienen, zal met weinig slagen geslagen worden. En van ieder aan wie veel gegeven is, zal veel teruggevraagd worden en van hem aan wie men veel toevertrouwd heeft, zal men des te meer eisen. (Lukas 12:46-48)

En hier komt het antwoord op de vraag van Petrus. Hij wilde zo graag weten of de boodschap over alertheid voor iedereen is of alleen voor de discipelen. En Jezus gaf daar niet direct een antwoord op, omdat Hij eerst Petrus wilde laten zien hoe belangrijk het is om deze boodschap op hemzelf toe te passen. De vraag die Petrus heeft moet hij niet gebruiken om te worden afgeleid van de kern van de boodschap van Jezus.

De boodschap van Jezus is voor iedereen. Het alert blijven in ons geloof is niet alleen voor de leiders, waar Jezus de discipelen voor opleidt, maar voor iedereen die Jezus wil volgen. In het voorbeeld van Jezus gaat het over de rentmeester, hij is het beeld van de geestelijke leiders in de kerk. Zij hebben een enorme verantwoordelijkheid en als ze die verantwoordelijkheid niet serieus nemen, zal God op de dag van het oordeel naar hen kijken alsof ze niet bij Hem horen.

Ze kunnen geen spelletje spelen, want hun daden hebben gevolgen voor de hele kerk. Maar aan het einde van het antwoord, begint Jezus over de slaven. Ook al hebben ze misschien een leider die zelf dronken wordt en geen goed voorbeeld geeft, dat geeft hen geen excuus. Want ook zij zullen worden geoordeeld op hun daden, ook zij moeten leven met het bewustzijn dat Jezus elk moment terug kan komen.

Want wij christenen in Nederland, wij weten de wil van God. We hebben de bijbel in onze eigen taal, we kunnen allemaal lezen, wij kunnen allemaal de wil van God te weten komen. Wij hebben geen excuus, zelfs als onze leiders hun verantwoordelijkheid niet nemen, dat geeft ons niet een vrijbrief om het er maar van te nemen. Wij weten wat Gods wil is, het ligt elke dag klaar in een boek dat we de bijbel noemen. Daar hoeven we geen theologie voor te studeren.

De geestelijke leiders zijn verantwoordelijk voor een geestelijk atmosfeer in onze gemeenten. Zij zijn verantwoordelijk om een goed voorbeeld te zijn, zodat wij goed kunnen volgen. Maar al zijn het geen goede leiders, al zorgen zij voor een verkeerde basis voor het geloof, wij hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Wij kunnen weten wat de wil van God is en daar moeten wij naar handelen. Al is de rentmeester nog zo verkeerd bezig, wij als slaven kunnen er voor kiezen om wel naar de meester te luisteren.

En zelfs al zouden we niet weten wat de wil van God is, ook dan hebben wij een verantwoordelijkheid. Zij die een grote verantwoordelijkheid hebben in de kerk van Christus zullen een grote verantwoording moeten afleggen, maar ook zij die niet zo’n grote verantwoordelijkheid hebben, zullen ook in die mate verantwoording moeten afleggen. En dat is het antwoord van Jezus, wij moeten allemaal leven met het bewustzijn dat Jezus vandaag kan terugkomen.

 

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.