Hij komt vandaag

Lukas 12

39 Maar weet dit, dat als de heer des huizes geweten had op welk moment de dief komen zou, hij gewaakt zou hebben, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. 40 U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. (Lukas 12:39-40)

Wat wil Jezus met deze boodschap bereiken? Als Jezus toch terug komt wanneer wij het niet verwachten, waarom waarschuwt Jezus ons dan? Want hoe alert we dan ook worden, Jezus komt toch altijd terug als we niet alert zijn.

Dat is ook niet het doel van deze woorden van Jezus. Het doel van deze woorden is dat het niet mogelijk is voor ons om na te gaan wanneer Jezus komt. Al zouden we nog zoveel Bijbelstudie doen, al zouden we nog zoveel hersens over dit onderwerp kraken, het is gewoon niet mogelijk. De enige manier om klaar te zijn voor de komst van Jezus is om altijd alert te blijven.

We kunnen nooit even een uitstapje nemen en ons geloof even laten rusten. Want het is gewoon niet mogelijk om te weten wanneer Hij komt. Zoveel christenen hebben verschillende fasen in hun leven. Fasen dat ze God gewoon even links laten liggen en dat is waar Jezus ons hier voor waarschuwt. Dat kan gewoon niet, we kunnen ons christelijk leven niet op een berekenende manier benaderen. Dat is spelen met ons eeuwige leven.

Het lijkt allemaal zolang te duren en waarom zou Jezus nu wel terug komen als Hij dat al die tijd niet heeft gedaan? Als we eerlijk zijn, zijn we diep in ons hart er van overtuigd dat wij gewoon zullen komen te overlijden. Jezus komt echt niet terug in onze tijd.

Maar weten wij wanneer een dief bij ons zal inbreken? Natuurlijk niet, daarom doen we ook overal sloten op en misschien zelf anti inbraak alarm. We bereiden ons toch voor om het de inbreker zo moeilijk mogelijk te maken, zo moeten wij onszelf ook voorbereiden op de komst van Jezus. We kunnen niet een nachtje de deuren open laten staan en hopen dat de inbreker die nacht maar niet komt, zo kunnen wij ook ons geestelijk leven niet op pauze zetten, hopende dat Jezus maar even niet terug komt.

Wees alert, gericht op een leven helemaal afhankelijk van God. Neem geen geloofspauze, denk niet dat je even kan genieten van de verkeerde dingen in het leven. Dat kan gewoon niet, want elk moment kan het laatste moment zijn.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.