Alert

Lukas 12

35 Laten uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. 36 En u, wees gelijk aan mensen die op hun heer wachten, wanneer hij terugkomt van de bruiloft, om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. 37 Zalig zijn die slaven die de heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich zal omgorden en hen aan tafel zal nodigen en bij hen zal komen om hen te dienen. 38 En als hij komt in de tweede nachtwake of als hij komt in de derde nachtwake en hen zo aantreft, zalig zijn die slaven. (Lukas 12:35-38)

Jezus vraagt van ons dat wij alert blijven. Zoals een wachtende auto die zijn motor laat draaien zo moeten wij ook Hem verwachten. De beelden die Jezus uitspreekt zijn beelden van mensen die zichzelf geen rust gunnen. Ze blijven alert, gericht op wat de meester aan het doen is.

Het is een houding waarin wij werkelijk de komst van Jezus verwachten. De vraag is dan hoe wij zouden handelen als Jezus nu terug zou komen? Want dat is wat de slaaf aan het doen is, hij verwacht de meester elk moment. Wanneer de meester ook komt, halverwege de nacht of vroeg in de morgen de slaaf staat klaar om hem te ontvangen.

Het zijn die mensen die altijd bewust bezig zijn met hun vertrouwen in de Vader. De mensen die God vrezen elk moment van de dag. De mensen die zich afvragen wat Jezus van hen verlangt op dit moment. Zij zijn de mensen die alert zijn, zij zijn de mensen die als slaven van God klaar staan om Hem te ontvangen als Hij komt.

Hoe zal dat moment zijn, als onze Heer terug komt en ons zo bezig ziet? Zal Hij dan niet verheugd zijn en ons bedienen? Zal Hij dan niet de rollen omdraaien en ons de plek geven die Hij voor ons heeft voorbereid? Want zo zal het zijn als Hij terug komt.

Hoe zou Jezus naar jouw leven kijken, als Hij nu terug komt? Dat is de vraag die we onszelf moeten stellen, alleen dan kunnen we weten of we doen wat Jezus hier van ons vraagt. Dan zijn we werkelijk voorbereid op Zijn komst. We kunnen geestelijk gezien niet achterover gaan leunen en er op hopen dat het allemaal wel goed komt. We moeten alert zijn in ons geloof.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.