Een vraag overdenken

Lukas 12

41 En Petrus zei tegen Hem: Heere, spreekt U deze gelijkenis tot ons, of ook tot allen? 42 En de Heere zei: Wie is dan de trouwe en verstandige rentmeester, die de heer over zijn huisbedienden zal aanstellen om aan hen op de juiste tijd het voedsel te geven dat hun toekomt? 43 Zalig de slaaf die door zijn heer bij zijn komst zo handelend aangetroffen zal worden. 44 Werkelijk, Ik zeg u dat hij hem over al zijn bezittingen zal aanstellen. (Lukas 12:41-44)

Jezus geeft geen direct antwoord op de vraag van Petrus, Petrus moet het antwoord zelf maar distilleren uit wat Jezus zegt. Jezus beantwoordt vragen heel vaak op deze manier, Hij wil geen standaard antwoorden geven op vragen. Een reden kan zijn dat Jezus verlangt van ons dat wij zelf zoeken naar antwoorden, dat wij het overdenken en er heel bewust mee bezig zijn voordat we het kunnen begrijpen.

Het is dezelfde manier waarop we kinderen onderwijs moeten geven. We kunnen ze leren dat 2+2 vier is, maar we kunnen ze ook leren waarom 2+2 vier is door ze er mee te laten stoeien. Op die manier begrijpen ze veel meer dan dat 2+2 vier is, maar ook dat 11+14 vijfentwintig is zonder dat ze het hoeven te onthouden.

Zo moeten wij ook stoeien met deze tekst. De vraag van Petrus is of deze boodschap voor iedereen is? Petrus weet dat er een verschil is tussen hen, de discipelen, en ander volgelingen. Zij hebben een verantwoordelijkheid om mensen te leiden.

In het antwoord van Jezus gaat het in de eerste plaats om de verstandige rentmeester. Hij is degene die verantwoordelijk is voor het hele huis op het moment dat de meester er niet is. En ook al is de meester er niet, toch verlangt de meester van deze dienstknecht dat hij goed werk levert, dat hij goed voor zijn collega’s zorgt.

En als de meester dan terug komt en hij ziet dat deze dienstknecht werkelijk trouw is gebleven en niet met zijn pet er naar heeft gegooid dan zal hij zeker deze dienstknecht belonen voor wat hij gedaan heeft. Deze dienstknecht zal meer verantwoordelijkheden krijgen. Zijn meester heeft er vertrouwen vertrouwen in dat hij zelfs al zijn bezittingen in de handen van deze dienstknecht durft te geven.

Het eerste gedeelte van het antwoord is er dus duidelijk op gericht dat zij hun verantwoordelijkheid als leider nemen. Op het moment dat zij trouw blijven, zij dit onderwijs van Jezus blijven volgen, zullen zij met open armen ontvangen worden en beloond worden voor hun trouw. En dat lijkt nog geen antwoord op de vraag van Petrus, maar Jezus wil dat Petrus de juiste focus houdt. Hij moet niet afgeleid worden van deze boodschap door deze vraag. Maar zijn vraag zal wel beantwoord worden.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.